Home > Fragmenty szkoleń > Darmowe narzędzia GUI do PostgreSQL

Darmowe narzędzia GUI do PostgreSQL

W pracy DBA korzystanie jedynie z wiersza poleceń przy zarządzaniu bazą danych może być uciążliwe i nie wykorzystujące optymalnie możliwości jakie mamy. Przeglądanie baz danych i tabel, sprawdzanie indeksów lub uprawnień użytkowników, monitorowanie, zarządzanie, a nawet kodowanie może stać się naprawdę kłopotliwe, gdy próbuje się to obsłużyć za pomocą konsoli. Na szczęście istnieją narzędzia GUI, które mogą znacznie przyspieszyć wiele codziennych zadań DBA.

Czym są narzędzia GUI?

Narzędzia GUI to inaczej graficzny interfejs użytkownika – oprogramowanie, które upraszcza wiele zadań użytkowników ponieważ komunikacja z bazą danych odbywa się za pomocą graficznych ikon, wskaźników, raportów wizualnych.

Dlaczego warto korzystać z narzędzi GUI?

Pracując z baza danych, oczywiście nie musimy korzystać z narzędzi GUI, wystarczy nam konsola i linia poleceń, ale narzędzia GUI mogą być przydatne.

Zalety GUI

 • nauka tych narzędzi jest o wiele łatwiejsza niż biegłe opanowanie wielu poleceń
 • często jedna czynność w GUI może wygenerować kilka poleceń do wykonania jednego zadania
 • w większości przypadków nie potrzebujesz żadnej wiedzy programisty ani administratora

Ta łatwość w korzystaniu z GUI może jednak generować problemy dla mniej doświadczonych użytkowników, ponieważ używając niewłaściwego przycisku, można wygenerować poważny problem, taki jak np: usunięcie tabeli.

Najpopularniejsze GUI dla PostgreSQL

pgAdmin

Zaczynamy od pgAdmin ponieważ jest to najpopularniejsza platforma służąca do zarządzania bazą danych PostgreSQL i w dodatku można korzystać z niej całkowicie bezpłatnie (Open Source).

PgAdmin jest przyjazny zarówno dla początkujących jak i tych już doświadczonych użytkowników PostgreSQL. Posiada rozbudowany graficzny interfejs, który upraszcza zadania związane z obsługą, utrzymaniem i korzystaniem z obiektów bazy danych.

PgAdmin jest obsługiwany przez systemy Linux, Mac OS X i Windows. Obsługuje wszystkie funkcje PostgreSQL, od pisania prostych zapytań SQL po tworzenie złożonych baz danych. Najnowsza wersja pgAdmin 4 służy do pracy z PostgreSQL 9.2 i nowszymi wersjami.

Co decyduje o sukcesie PgAdmin:

 • Oferuje graficzne narzędzie do planowania zapytań z kolorowym podświetlaniem składni.
 • Dashboard pozwala nadzorować pracę serwera, można nakładać blokadę na bazę danych, zarządzać sesjami i transakcjami.
 • W obecnej formie pgAdmin jest aplikacją internetową, możesz ją wdrożyć na serwerze i masz zapewniony zdalny dostęp.
 • Wbudowany debugger języka proceduralnego.
 • Panel do zarządzania auto-vacuum
 • Użyteczne narzędzia do monitoringu
 • Backup, restore, vacuum i analiza na żądanie
 • Auto-detekcja i wsparcie dla nowo wykrytych obiektów
 • Graficzny plan zapytań
 • Edytor SQL z podświetlaną składnią
 • Okna dialogowe do sprawnego zarządzania i narzędzia do typowych zadań

Minusy korzystania z pgAdmin:

 • pgAdmin zużywa dużo zasobów
 • Interfejs użytkownika jest powolny i nie tak intuicyjny jak inne płatne narzędzia GUI

Link do pobrania pgAdmin

DBeaver

DBeaver to główne wieloplatformowe narzędzie GUI dla PostgreSQL, które uwielbiają zarówno programiści, jak i administratorzy baz danych. Nie jest to narzędzie dedykowane bazie PostgreSQL, można zaimplementować DBeaver’a do obsługi ponad 80 baz danych m-dzy innymi: MySQL, MariaDB, Sybase, SQLite, Oracle, SQL Server oraz wielu innych baz. Jest dostępny dla systemów Windows, macOS, Ubuntu, Debian OS, Red Hat i innych dystrybucji Linuksa.

DBeaver oferuje możliwości administracyjne PostgreSQL, opcję generowania próbnych danych do testowania, pulpit nawigacyjny i inne narzędzia do monitorowania oraz mnóstwo różnych funkcji ułatwiających porównywanie schematów w bazie danych.

DBeaver jest rozwijany przy użyciu języka Java, a interfejs użytkownika oparty jest na platformie Eclipse. Jest instalowany jako narzędzie klienckie z graficznym interfejsem użytkownika.

Narzędzie GUI jest dostępne do pobrania w wersji darmowej DBeaver Community lub płatnej DBeaver PRO.

OmniDB

OmniDB to oparta na przeglądarce aplikacja typu open source przeznaczona do uzyskiwania dostępu i zarządzania wieloma różnymi systemami zarządzania bazami danych, np. PostgreSQL, Oracle i MySQL. OmniDB może działać jako aplikacja lub przez przeglądarkę, łącząc elastyczność wymaganą dla różnych ścieżek dostępu z projektem, który stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

OmniDB jest w stanie bardzo szybko łączyć i identyfikować główne struktury, takie jak tabele, klucze, indeksy i constrainsy.

OmniDB jest również bezpieczny. Wszystkie dane użytkownika OmniDB są przechowywane w postaci zaszyfrowanej i żadne hasło do bazy danych nie jest przechowywane. Gdy użytkownik po raz pierwszy łączy się z bazą danych, OmniDB pyta o hasło. To hasło jest szyfrowane i przechowywane w pamięci przez określony czas. Po upływie tego czasu OmniDB ponownie pyta o hasło. Zapewnia to maksymalne bezpieczeństwo bazy danych, z którą łączy się OmniDB.

Link do pobrania OmniDB. Gotowy, doskonale przygotowany opis instalacji oraz obsługi OmniDB można znaleźć tutaj

HeidiSQL

HeidiSQL to nowe narzędzie GUI na naszej liście najlepszych darmowych narzędzi GUI PostgreSQL. Jest to lekki, darmowy GUI typu open source, który pomaga zarządzać tabelami, dziennikami i użytkownikami, edytować dane, widokami, procedurami…. HeidiSQL został początkowo opracowany dla MySQL, a później dodano obsługę MS SQL Server, PostgreSQL, SQLite i MariaDB. HeidiSQL od początków swojego istnienia miał być narzędziem łatwym do nauczenia i zapewniać najprostszy sposób łączenia się z bazą danych, uruchamiania zapytań i sprawdzania, co jest w bazie danych.

 • OpenSource
 • Pozwala na połączenie się z wieloma serwerami w jednym oknie
 • Obsługiwane systemy bazodanowe: MariaDB, MySQL, MS SQL, PostgreSQL, SQLite, Interbase i Firebird
 • Pozwala na połączenie się z serwerami za pomocą wiersza poleceń
 • Pozwala na połączenie się przez tunel SSH lub przekazanie ustawień SSL
 • Tworzenie i edycja tabel, widoków, zapisywanie procedur, wyzwalaczy/treiggerów
 • Generowanie eksportów SQL, kompresja / umieszczanie w schowku.
 • Eksport z jednego serwera/bazy danych bezpośrednio do innego serwera/bazy danych
 • Zarządzanie uprawnieniami użytkowników
 • Import plików tekstowych
 • Eksport wierszy tabeli jako CSV, HTML, XML, SQL, LaTeX, Wiki Markup i PHP Array
 • Zbiorcze edytowanie tabel (przenoszenie do db, zmiana silnika, sortowanie itp.)
 • Wstawianie wsadowe plików ASCII lub plików binarnych do tabel
 • Pisanie zapytań z podświetlaniem składni i uzupełnianiem kodu
 • Monitoring i zarządzenia procesami
 • Pozwala na znalezienie określonego tekstu we wszystkich tabelach wszystkich baz danych jednego serwera
 • Pozwala na uruchamianie równoległego okna wiersza poleceń mysql.exe, korzystając z bieżących ustawień połączenia

HeidiSQL ma kilka wad:

 • Nie oferuje debugera języka proceduralnego, który pomaga w debugowaniu kodu.
 • Zbudowany dla systemu Windows i obecnie obsługuje tylko system Windows
 • HeidiSQL ma jeszcze sporo niedociągnięć i błędów.

Link do pobrania HeidiSQL.

Może Cię również zainteresować: