Home > Jak szkolimy?

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte zapraszamy Uczestników z różnych firm, instytucji a także indywidualnych. Podczas rekrutacji do nowej grupy staramy się, aby poziom uczestników zgłaszających się na dany termin był wyrównany, a liczba kursantów nie przekraczała 10 osób.

Forma szkolenia otwartego daje Kursantom szansę na wymianę doświadczeń, poznanie problemów, rozwiązań funkcjonujących w innych miejscach pracy.

Szkolenie z naszej oferty może zostać zorganizowane w formie stacjonarnej, w trybie online lub z częściowym udziałem online.

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte, są zwykle poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb oraz wymagań Klienta, dzięki tym zabiegom są maksymalnie efektywne. Uczestniczy w nich zwykle niewielka grupa osób pracujących w jednej firmie lub instytucji, a program zajęć jest skonstruowany w odpowiedzi na ich oczekiwania.

W związku z indywidualnym trybem szkolenia potrzebujemy ok. miesiąca na prace organizacyjne oraz przygotowanie materiałów.

Szkolenie może zostać zorganizowane w formie stacjonarnej, w trybie online lub z częściowym udziałem online.

Stacjonarne

Szkolenia prowadzone są w formie tradycyjnej, w sali szkoleniowej w Warszawie lub innym mieście.

Zajęcia są podzielone na część wykładową oraz warsztatową.

On-line

Ta wygodna forma szkolenia pozwala na pełne uczestnictwo w szkoleniu, bez wychodzenia z domu lub pracy.

Szkolenie przeprowadzane jest przez Trenera w czasie rzeczywistym. Trwa tyle samo co szkolenie Stacjonarne.

Platforma szkoleniowa

VIP

Szkolenia realizowane na indywidualne zamówienie firm lub osób prywatnych.

Formularze do pobrania: