Home > Fragmenty szkoleń

Funkcja Python

funkcja python

W jaki sposób piszemy i wywołujemy funkcje w Python? W przykładzie przedstawię prostą funkcję o nazwie powitanie_usera(), której zadaniem będzie wyświetlenie oczywiście powitania. Prosta funkcja Python: Jakie informacje znajdują się w wierszu nr 1 ? Powyższa funkcja posiada najprostszą strukturę funkcji jaką może posiadać funkcja …

Dynamiczny SQL w Pl/pgSQL

dynamiczny sql w pl/pgsql

Dynamiczny SQL w PL/pgSQL służy do ograniczenia powtarzających się zadań. Przykład 1 Można użyć dynamicznego SQL, aby codziennie tworzyć partycjonowanie tabeli dla określonej tabeli, dodawać brakujące indeksy do wszystkich kluczy obcych lub dodawać możliwości audytu danych do określonej tabeli bez większych efektów kodowania. Przykład 2 …

Dane przestrzenne – Oracle Spatial

Szkolenie Web gis development z użyciem OpenLayers i Leaflet

Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak ważnym elemetem informacji stała się informacja przestrzenna na którą składa się np: lokalizacja, położenie przesyłki dla klienta, lokalizacja obiektó, pracowników, konkurencji i tak dalej. Odpowiednio przetworzona informacja przestrzenna potrafi mieć fundamentalne znaczenie dla obniżenia kosztów operacyjnych, optymalizacji …

Wykorzystanie PostgreSQL w GIS

szkolenie gis z wykorzystaniem python

Czym jest GIS? GIS – jest to System Informacji Geograficznej, którego przeznaczeniem jest: przechowywanie, manipulowanie, analiza, zarządzanie i prezentowanie wszystkich rodzajów danych geograficznych. W nazwie systemu położony jest nacisk na słowo – geografia, co oznacza to, że część danych ma charakter przestrzenny, odnoszący się do …

Indeksy PostgreSQL

zaawansowana administracja postgreSQL

Indeksy PostgreSQl są kluczem do optymalizacji obciążenia bazy danych i skrócenia czasu wykonywania zapytania. Rola indeksów bazy danych jest podobna do indeksu na końcu książki lub indeksu (katalogu) książek zgromadzonych w bibliotece. Indeks bazy danych przechowuje informacje o tym, gdzie w danej tabeli znajduje się …

Architektura PostgreSQL

architektura postgresql

PostgreSQL jest systemem/aplikacją zbudowaną w oparciu o standardowy model klient/serwer. W artykule zostanie omówiona architektura PostgreSQL. Architektura klient-serwer Architektura PostgreSQL klient-serwer to model obliczeniowy, w którym serwer obsługuje, dostarcza i zarządza większością zasobów i usług żądanych przez klienta. Jest również znany jako sieciowy model obliczeniowy …