Home > Fragmenty szkoleń

OpenLayers: Biblioteka do Przetwarzania Map na Stronach Internetowych

Biblioteka OpenLayers to doskonałe narzędzie JavaScript do pracy z interaktywnymi mapami na stronach internetowych. Jest to otwarte oprogramowanie, co oznacza, że ​​można go swobodnie używać, modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb. Biblioteka ta zapewnia bogatą funkcjonalność do obsługi map, zarówno prostych jak i zaawansowanych, co …

Indeks GIN w PostgreSQL

W PostgreSQL istnieje kilka rodzajów indeksów (m.in. Indeks GIN), które można używać do optymalizacji zapytań i przyspieszenia operacji na bazie danych. Oto kilka najważniejszych rodzajów indeksów w PostgreSQL: B-tree Index: Jest to domyślny rodzaj indeksu w PostgreSQL. B-tree indeks jest stosowany do sortowania i porównywania …

Domyślny Użytkownik PostgreSQL: Rola „postgres”

PostgreSQL to jedna z najpopularniejszych i potężnych otwartoźródłowych baz danych relacyjnych. Jednym z kluczowych elementów PostgreSQL jest zarządzanie użytkownikami i rolami, które mają dostęp do bazy danych oraz wykonywanie różnych operacji. W środowisku PostgreSQL istnieje domyślny użytkownik, znany jako „postgres”, który pełni kluczową rolę w …

Polecenia PostGIS

PostGIS to rozszerzenie bazy danych dla PostgreSQL, które możliwia PostgreSQL przechowywanie i manipulowanie danymi przestrzennymi, takimi jak: punkty, linie i wielokąty. Zapewnia także funkcje przestrzenne i indeksowanie dla szybkich zapytań. PostGIS wykorzystywany jest w różnych zastosowaniach przestrzennych, takich jak systemy informacji geograficznej (GIS), usługi oparte …

Hstore w PostgreSQL

Hstore w PostgreSQL to jeden z pierwszych nieustrukturyzowanych typów danych obsługiwanych przez tą bazę danych (od wersji 8.3). Ułatwia przechowywanie pary: klucz-wartość i uzyskiwanie do nich dostępu w bazie danych. Pod względem funkcjonalności hstore jest dobrym rozwiązaniem, ale nieco mniej optymalnym niż JSON, ponieważ hstore …

Komendy psql

Postgres obsługuje wiele poleceń do przeprowadzania różnych operacji na bazie danych. Do wykonywania takich poleceń używane są wybrane interfejsy. Jednym z takich interfejsów jest „SQL Shell”, który jest również nazywany jako poprostu „psql”. Wykorzystując komendy psql, możemy przeprowadzać różne operacje na bazie danych, takich jak: …

NOT NULL w PostgreSQL

PostgreSQL

Stosując ograniczenie NOT NULL w PostgreSQL możemy mieć pewność, że kolumny, na które nałożyliśmy to ograniczenie, nie zaakceptują żadnej wartości NULL. Jak wiadomo w bazie danych Słowo kluczowe NULL definiuje informacje, których brakuje lub są nieznane. Znaczenie wartości NULL jest różne od wartości zero lub …