Home > Artykuły
 • Funkcje agregujące w PostgreSQL
  Jednym z kluczowych elementów PostgreSQL są funkcje agregujące, które pozwalają na przetwarzanie i analizę danych w sposób zorganizowany i efektywny. Poniżej przyjrzymy się, czym są funkcje agregujące, jak je używać oraz jakie są najczęściej stosowane funkcje w praktyce. Czym są funkcje agregujące? Funkcje agregujące w …
 • Schemat w PostgreSQL
  Czym jest schemat w PostgreSQL? Schemat w PostgreSQL to logiczna struktura, która grupuje obiekty bazy danych, takie jak tabele, widoki, funkcje, procedury składowane itp. W skrócie, schemat to nazwana przestrzeń, w której przechowywane są obiekty bazy danych. Każda baza danych w PostgreSQL może zawierać wiele …
 • SQL w języku PL/pgSQL: Elastyczność w PostgreSQL
  PostgreSQL, znany jest z zaawansowanych funkcji i elastyczności. Oferuje język programowania PL/pgSQL, który integruje SQL z elementami proceduralnymi. Dzięki integracji SQL w języku PL/pgSQL, programiści mają dostęp do narzędzi do tworzenia funkcji składowanych, procedur oraz wyzwalaczy, co zwiększa możliwości zarządzania danymi w bazie PostgreSQL. Podstawy …
 • Język PL/pgSQL: Tworzenie funkcji składowanych w PostgreSQL
  PostgreSQL, jedna z najpotężniejszych i zaawansowanych baz danych relacyjnych, oferuje wiele narzędzi i rozszerzeń, aby ułatwić pracę z danymi. Jednym z tych narzędzi jest język programowania PL/pgSQL, który pozwala na tworzenie funkcji składowanych wewnątrz bazy danych. Język PL/pgSQL, co to jest? PL/pgSQL to język proceduralny …
 • OpenLayers: Biblioteka do Przetwarzania Map na Stronach Internetowych
  Biblioteka OpenLayers to doskonałe narzędzie JavaScript do pracy z interaktywnymi mapami na stronach internetowych. Jest to otwarte oprogramowanie, co oznacza, że ​​można go swobodnie używać, modyfikować i dostosowywać do własnych potrzeb. Biblioteka ta zapewnia bogatą funkcjonalność do obsługi map, zarówno prostych jak i zaawansowanych, co …
 • Indeks GIN w PostgreSQL
  W PostgreSQL istnieje kilka rodzajów indeksów (m.in. Indeks GIN), które można używać do optymalizacji zapytań i przyspieszenia operacji na bazie danych. Oto kilka najważniejszych rodzajów indeksów w PostgreSQL: B-tree Index: Jest to domyślny rodzaj indeksu w PostgreSQL. B-tree indeks jest stosowany do sortowania i porównywania …
 • QGIS: Systemy Informacji Przestrzennej
  Systemy Informacji Przestrzennej (ang. Geographic Information Systems, GIS) odgrywają kluczową rolę w analizie i wizualizacji danych przestrzennych. Jednym z narzędzi o otwartym źródle, które zdobyło ogromną popularność wśród profesjonalistów ds. GIS, jest QGIS. To wieloplatformowe, darmowe oprogramowanie GIS, które umożliwia tworzenie, analizę i wizualizację danych …
 • Domyślny Użytkownik PostgreSQL: Rola „postgres”
  PostgreSQL to jedna z najpopularniejszych i potężnych otwartoźródłowych baz danych relacyjnych. Jednym z kluczowych elementów PostgreSQL jest zarządzanie użytkownikami i rolami, które mają dostęp do bazy danych oraz wykonywanie różnych operacji. W środowisku PostgreSQL istnieje domyślny użytkownik, znany jako „postgres”, który pełni kluczową rolę w …
 • Porównanie stringów w PostgreSQL
  W Postgresie możemy przeprowadzić porównie stringów, ciągów znaków i zwrócić wynik porówniania ( jeżeli określiliśmy dane wejściowe ). Za pomocą porównania ciągów w PostgreSQL możemy również aktualizować wiersze.Możemy porównać ciągi znaków za pomocą klauzuli LIKE lub też możemy również porównać ciągi za pomocą jednego z …
 • Polecenia PostGIS
  PostGIS to rozszerzenie bazy danych dla PostgreSQL, które możliwia PostgreSQL przechowywanie i manipulowanie danymi przestrzennymi, takimi jak: punkty, linie i wielokąty. Zapewnia także funkcje przestrzenne i indeksowanie dla szybkich zapytań. PostGIS wykorzystywany jest w różnych zastosowaniach przestrzennych, takich jak systemy informacji geograficznej (GIS), usługi oparte …
 • Funkcja MD5 PostgreSQL
  Funkcja MD5 służy do konwersji ciągu znaków na 32-znakowy ciąg tekstowy w PostgreSQL. Wykorzystywany w tej funkcji algorytm MD5 został zaprojektowany do konwersji ciągu znaków na 32-znakowy ciąg tekstowy przy użyciu 128-bitowego szyfrowania. Funkcja MD5 jest ważną i użyteczną funkcją w PostgreSQL ponieważ funkcji MD5 …
 • Hstore w PostgreSQL
  Hstore w PostgreSQL to jeden z pierwszych nieustrukturyzowanych typów danych obsługiwanych przez tą bazę danych (od wersji 8.3). Ułatwia przechowywanie pary: klucz-wartość i uzyskiwanie do nich dostępu w bazie danych. Pod względem funkcjonalności hstore jest dobrym rozwiązaniem, ale nieco mniej optymalnym niż JSON, ponieważ hstore …
 • Komendy psql
  Postgres obsługuje wiele poleceń do przeprowadzania różnych operacji na bazie danych. Do wykonywania takich poleceń używane są wybrane interfejsy. Jednym z takich interfejsów jest „SQL Shell”, który jest również nazywany jako poprostu „psql”. Wykorzystując komendy psql, możemy przeprowadzać różne operacje na bazie danych, takich jak: …
 • Klucz obcy w PostgreSQL
  Klucz obcy w PostgreSQL to grupa lub pole w tabeli, które jest używane do jednoznacznej identyfikacji wierszy z innej tabeli. Mówiąc ogólnie, klucz obcy w PostgreSQL jest definiowany jako pierwsza tabela odwołująca się do klucza podstawowego drugiej tabeli. Nazwa tabeli wskazuje, że tabela podrzędna zawiera …
 • NOT NULL w PostgreSQL
  Stosując ograniczenie NOT NULL w PostgreSQL możemy mieć pewność, że kolumny, na które nałożyliśmy to ograniczenie, nie zaakceptują żadnej wartości NULL. Jak wiadomo w bazie danych Słowo kluczowe NULL definiuje informacje, których brakuje lub są nieznane. Znaczenie wartości NULL jest różne od wartości zero lub …
 • Aplikacja Next.js – jak zwiększyć szybkość
  Rozwój Next.js spowodował szybką i radykalną transformację aplikacji internetowych. Ta minimalistyczna platforma umożliwia programistom tworzenie rozbudownych aplikacji internetowych (z użyciem JavaScript) z możliwością generowania ich po stronie serwera. Next.js korzysta z biblioteki React, webpack oraz Babel. W związku z tym, że platforma korzysta z języka …
 • PostGIS Day 2022 17.11.2022
  Podczas PostGIS Day 2022 przedstawionych zostalo wiele prezentacji studium przypadku, które dotyczyły wykorzystania PostGIS, QGIS, OpenStreetMap i pgRouting (oraz innych rozszerzeń rozszerzających PostGIS), a także wiele filmów instruktażowych. Odbyły się również rozmowy na temat „Jak powstaje PostGIS”. Omówienie rozszerzeń podczas PostGIS Day Brian Timoney: „Dlaczego …
 • Darmowe narzędzia GUI do PostgreSQL
  W pracy DBA korzystanie jedynie z wiersza poleceń przy zarządzaniu bazą danych może być uciążliwe i nie wykorzystujące optymalnie możliwości jakie mamy. Przeglądanie baz danych i tabel, sprawdzanie indeksów lub uprawnień użytkowników, monitorowanie, zarządzanie, a nawet kodowanie może stać się naprawdę kłopotliwe, gdy próbuje się …
 • Biblioteki Python
  Społeczność Python stale się rozwija i powiększa o programistów, używających tego języka w swojej pracy, do rozwiązywania nowych wyzwań jakie niesie ze sobą praca programisty. Dzięki niestrudzonej pracy społeczności możemy cieszyć się możliwościami jakie daje bardzo bogaty zasób bibliotek open source stworzonych przez ambitnych pasjonatów …
 • Język Python wady i zalety
  Prace nad rozwojem języka Python trwa od wczesnych lat 90tych i język ten z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. Ankieta przeprowadzona przez pracowników StackOverflow pokazuje, że Python jest jednym z preferowanych i najszybciej rozwijającym się językiem programowania. Jak długo ten trend będzie sie …
 • Funkcja Python
  W jaki sposób piszemy i wywołujemy funkcje w Python? W przykładzie przedstawię prostą funkcję o nazwie powitanie_usera(), której zadaniem będzie wyświetlenie oczywiście powitania. Prosta funkcja Python: Jakie informacje znajdują się w wierszu nr 1 ? Powyższa funkcja posiada najprostszą strukturę funkcji jaką może posiadać funkcja …
 • Window PostgreSQL – Funkcje
  Funkcje Window PostgreSQL odgrywają ważną rolę w aplikacjach analitycznych. Funkcje Window ułatwiają użytkownikom wykonywanie funkcji obejmujących wiele wierszy i zwracanie również taką samą liczbę wierszy w odpowiedzi. Funkcje Window PostgreSQL różnią się tym samym mocno od innych funkcji agregujących ponieważ te ostatnie mogą zwrócić tylko …
 • Dynamiczny SQL w Pl/pgSQL
  Dynamiczny SQL w PL/pgSQL służy do ograniczenia powtarzających się zadań. Przykład 1 Można użyć dynamicznego SQL, aby codziennie tworzyć partycjonowanie tabeli dla określonej tabeli, dodawać brakujące indeksy do wszystkich kluczy obcych lub dodawać możliwości audytu danych do określonej tabeli bez większych efektów kodowania. Przykład 2 …
 • Czym są metadane i ich w rola w generowaniu obciążeń w bazie danych
  Od początku – czyli czym są Metadane Metadane – trudna definicja. Najczęściej spotykaną terminologią Metadanych jest krótki opis, że są to dane o danych. Inaczej: są to informacje używane do opisywania danych zawartych np.: na stronie internetowej, dokumencie, pliku… Rodzaje Metadanych: Metadane opisowe – właściwości …
 • Platforma Python Anaconda
  Na niektórych naszych szkoleniach spotkasz się z popularną platformą Data Science – Python Anaconda. Czym właściwie jest to środowisko? Jest to dystybucja języka Python i R, dostarcza szereg bardzo przydatnych narzędzi do analizy danych, analityki predykcyjnej, wizualizacji dowolnego zestawu danych – od produkcji po aktywność …
 • Instalacja PostgreSQL wraz z pgAdmin na Ubuntu
  Instalacja PostgreSQL – Serwer relacyjnej bazy danych PostgreSQL może zostać uruchomiony na w zasadzie dowolnej platformie systemowej. Jednym z popularniejszych środowisk uruchomieniowych dla PostgreSQL są z racji swojej otwartości (w sensie otwartych licencji open source) Debian w dystrybucji Ubuntu. Poniżej zaprezentujemy proces instalacji PostgreSQL w …
 • Dane przestrzenne – Oracle Spatial
  Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak ważnym elemetem informacji stała się informacja przestrzenna na którą składa się np: lokalizacja, położenie przesyłki dla klienta, lokalizacja obiektó, pracowników, konkurencji i tak dalej. Odpowiednio przetworzona informacja przestrzenna potrafi mieć fundamentalne znaczenie dla obniżenia kosztów operacyjnych, optymalizacji …
 • Wykorzystanie PostgreSQL w GIS
  Czym jest GIS? GIS – jest to System Informacji Geograficznej, którego przeznaczeniem jest: przechowywanie, manipulowanie, analiza, zarządzanie i prezentowanie wszystkich rodzajów danych geograficznych. W nazwie systemu położony jest nacisk na słowo – geografia, co oznacza to, że część danych ma charakter przestrzenny, odnoszący się do …
 • Indeksy PostgreSQL
  Indeksy PostgreSQl są kluczem do optymalizacji obciążenia bazy danych i skrócenia czasu wykonywania zapytania. Rola indeksów bazy danych jest podobna do indeksu na końcu książki lub indeksu (katalogu) książek zgromadzonych w bibliotece. Indeks bazy danych przechowuje informacje o tym, gdzie w danej tabeli znajduje się …
 • Architektura PostgreSQL
  PostgreSQL jest systemem/aplikacją zbudowaną w oparciu o standardowy model klient/serwer. W artykule zostanie omówiona architektura PostgreSQL. Architektura klient-serwer Architektura PostgreSQL klient-serwer to model obliczeniowy, w którym serwer obsługuje, dostarcza i zarządza większością zasobów i usług żądanych przez klienta. Jest również znany jako sieciowy model obliczeniowy …
 • Ograniczenia Postgres
  Postgres jest jednym z kilku najpopularniejszych otwartych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych.Jak w każdej przyzwoitej bazie danych więc i w Postgres, wystepuje bardzo przydatny system ograniczeń.Ograniczenia Postgres to sposób na poinformowanie systemu o tym, jakie rodzaje danych można wstawiać do tabel, kolumn lub wierszy. Dodanie …
 • Neuralink
  O czym mowa? Mikrochip pozwalający ludziom kontrolowanie komputerów i urządzeń mobilnych za pośrednictwem myśli – czyli Neuralink. Kto jest pomysłodawcą? Firma Neuralink, której założycielem jest Elon Musk, zapowiedziała nowe etapy pracy, aby umożliwić kontrolowanie urządzeń za pomocą myśli. Głównym założeniem jest pomoc osobom sparaliżowanym oraz …
 • Targi Consumer Electronics Show (CES) 2022
  Ameca, czyli robot z ludzką twarzą LAS VEGAS, Stany Zjednoczone, 8 stycznia — humanoidalny robot brytyjskiej firmy Engineered Arts, Ameca, po raz pierwszy zaprezentowany został przed publicznością na targach Consumer Electronics Show (CES) 2022, czyli największych targach technologicznych na świecie. Podczas wydarzenia duży tłum oglądał …
 • Czy czeka nas nowy, lepszy świat Metavers?
  Czy już za niedługo przeniesiemy się z naszego świata w nowy, Metaverse? Nowa generacja internetu jest coraz bliżej nas i naszego jutra… W roku 2021 Facebook zapowiedział, ze przeznaczy 50 mln dolarów na badania oraz współpracę z innymi firmami na budowanie Metaverse. Firma Marka Zuckerberga …
 • NFT -Inwestycja czy zwykły snobizm?
  Jak wiadomo nie od dziś, nasz świat i technologia dookoła rozwija się w niewyobrażalnym tempie. Uwielbiamy nowe gadżety oraz wydawać na nie pieniądze. Czy jednak ktoś z nas wyobraża sobie wydać miliony dolarów na awatar w formacie jpeg? Czym jest, w sumie nie taka nowa, …
 • Rozszerzona rzeczywistość czyli zacieranie granic między dwoma światami.
  Rzeczywistość rozszerzona, bo tak właśnie nazywa się technologia, dzięki której na zarejestrowanym obrazie w czasie rzeczywistym nakładane są konkretne elementy – wirtualnie. Wyobraźmy sobie, że między światem wirtualnym, a realnym nie ma żadnej granicy i łączą się w jedność… To dzieje się teraz! Co dokładnie …
 • Logi w PostgreSQL
  Logi w PostgreSQL. Podczas pracy z bazą danych PostgreSQL napotykamy różnego typu problemy, z których najczęstszymi są: niska wydajność zapytań, awaria bazy danych, niektóre narzędzia lub rozszerzenia nie działają, aktualizacja bazy danych nie powiodła się … Problemy, wiadomo, mogą się zdarzać, ważne jest aby wiedzieć …
 • Szkolenie Programowanie JavaEE, lab: Simple SOAP Web Service
  JavaEE Lab: Simple SOAP Web Service W tym ćwiczeniu stworzymy prostą usługę sieciową. Kod usługi sieciowej Napisanie usługi sieciowej jest całkiem proste, jeśli zamierzamy stworzyć strukturę usług internetowych zgodną z JSR-181. Wszystkie serwery Java EE 5 (i wyżej) obsługują tworzenie WS przy użyciu adnotacji Java. …
 • Customer Experience – Liferay 2021
  W dniach 6-7 października odbyła się konferencja Liferay Vision 2021. Na wydarzeniu zaprezentowane zostały najnowsze rozwiązania i udogodnienia związane z produktami Liferay. Bardzo mocno podkreślane było znaczenie pozytywnego wrażenia klienta oraz jego doświadczeń w obsłudze systemów (Customer experience). Prezentację na temat tego zagadnienia poprowadził Bryan …
 • Szkolenie Podstawy Administracji Liferay CE 7.2
  Lab  Instancja Wirtualna Liferay CE 7.2.1   Aby utworzyć instancję wejdź do Control Panel’s  → Configuration → Virtual Instances Utwórzmy instancję o nazwie DNS: virtual.info Wypełnij pola edycyjne Web ID: Jest to identyfikator instancji wygenerowany przez użytkownika, ogólną konwencją jest używanie do tego nazwy domeny …
 • Przetwarzanie danych za pomocą strumieni Java SE 8+
  Prawie każda aplikacja Java tworzy i przetwarza kolekcje. Kolekcje są podstawą wielu zagadnień programistycznych: pozwalają grupować i przetwarzać dane. Na przykład możesz chcieć utworzyć zbiór zamówień złożonych przez klientów. Następnie możesz przetworzyć całą kolekcję, aby dowiedzieć się, ile zamówień złożył konkretny klient. Pomimo ogromnego ich …
 • Szkolenie Programowanie Java EE, lab. 2
  Lab 2. JNDI Browser Java EE. Celem ćwiczenia jest implementacja i uruchomienie prostej przeglądarki JNDI. Rozpoczynamy ćwiczenia od utworzenia aplikacji WebJndi. Alternatywnie wybieramy inny serwer aplikacyjny, np. WildFly. Aby ułatwić budowę interfejsu graficznego aplikacji dodajemy do projektu obsługę frameworka JavaServer Faces: Następnie w gałęzi Source Packages tworzymy pakiet com.example.jndi, …
 • Szkolenie: Programowanie JavaEE, JPA lab. 1
  Lab 1. JPA Java Persistence API (JPA) to niezależna od dostawcy specyfikacja mapowania obiektów Java na tabele relacyjnych baz danych. Implementacje tej specyfikacji umożliwiają twórcom aplikacji abstrakcję z określonego produktu bazodanowego, z którym pracują, i pozwalają im wdrażać operacje CRUD (tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i usuwanie), …