Home > Szkolenia > Programowanie w języku Python szkolenie dla programistów

Programowanie w języku Python szkolenie dla programistów - 3 dni

Szkolenia python
Programowanie w języku Python szkolenie dla programistów
1800

Szkolenie Programowanie w języku Python szkolenie dla programistów przeznaczone jest dla doświadczonych programistów, którzy chcą w szybki sposób poznać język Python. Program kursu jest intensywny.

Python jest interpretowanym, zorientowanym obiektowo, wysokopoziomowym językiem programowania. Wysokopoziomowe wbudowane struktury danych, w połączeniu z dynamicznym pisaniem i dynamicznym wiązaniem, czynią ten język bardzo atrakcyjnym językiem ze względu na szybkie tworzenie aplikacji. Prosta, łatwa do nauczenia składnia Pythona kładzie nacisk na czytelność, a tym samym zmniejsza koszty utrzymania programu i sprawia. Python obsługuje moduły i pakiety, co zachęca do modułowości programu i ponownego wykorzystania kodu. Interpreter Pythona i rozbudowana biblioteka standardowa są dostępne bezpłatnie w postaci kodu źródłowego lub binarnego na wszystkich głównych platformach i mogą być swobodnie rozpowszechniane.

Ponieważ w języku nie ma kroku kompilacji, cykl edycji-testu-debugowania jest niezwykle szybki i wygodny.

Forma szkolenia Programowanie w języku Python szkolenie dla programistów jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów programowania z wieloletnią praktyką w branży, oraz ćwiczenia na których uczestnicy będą mieli okazję w sposób praktyczny wykorzystać uzyskaną wiedzę. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie / Instrukcje przepływu sterowania / Funkcje / Ciągi, listy i krotki

1. Wprowadzenie do języka Python

2. Wstęp do programowania w języku Python

3. Instrukcje przepływu sterowania

- Słowa kluczowe

- Instrukcje: if, if…else, if…elif…else, while, for

- Iteracja

- Funkcja range

- Typ Decimal

- Instrukcje: continue i break

- Operatory logiczne

4. Funkcje

- Funkcje

- Funkcje i ich parametry

- Analiza przypadku

- Biblioteka Python

- Funkcje modułu math

- Argumenty i parametry

- Metody

- Zasięg definicji

- Import

- Przekazywanie argumentów

- Rekurencja

- Wprowadzenie do Data Science

5. Ciągi, listy i krotki

- Listy

- Krotki

- Ciągi i podciągi

- Instrukcja del

- Metody listy

- Wyrażenia generatorowe

- Filtrowanie, mapowanie i redukcja

dni 2
Biblioteka NumPy i tablice ndarray / Słowniki i zbiory / Łańcuchy znaków / Pliki i wyjątki / Programowanie obiektowe

6. Biblioteka NumPy i tablice ndarray

- Tworzenie tablic

- Atrybuty tablic

- %timeit

- Polecenia Python

- Metody obliczeniowe biblioteki NumPy

- Funkcje uniwersalne biblioteki NumPy

- Indeksowanie i wyodrębnianie

- Widoki tablic jako płytkie kopie

- Głębokie kopiowanie

- Restrukturyzacja i transportowanie tablic

7. Słowniki i zbiory

8. Łańcuchy znaków

- Formatowanie łańcuchów

- Konkatenowanie i zwielokrotnianie łańcuchów

-Operacje na łańcuchach

- Wyszukiwanie i zastępowanie podłańcuchów

- Surowe łańcuchy

- Wyrażenia regularne

9. Pliki i wyjątki

- Pliki

- Przetwarzanie plików tekstowych

- Serializacja obiektów w formacie JSON

- Moduł pickle

- Obsługa wyjątków

- Klauzula finally

-

10. Programowanie obiektowe

- Klasy: Account, Time

- Dostęp do atrybutów

- Dziedziczenie: klasy bazowe i podklasy

- Hierarchia dziedziczenia a polimorfizm

- Przeciążanie operatorów

- Klasy wyjątków

- Nazwane krotki

- Testy jednostkowe

- Przestrzenie nazw i widoczność identyfikatorów

dni 3
Praca z NLP / Duże zbiory danych / Uczenie maszynowe / Głębokie uczenie / Big Data

11. Praca z NLP

- Klasa TextBlob

- Biblioteka Textatistic

- Biblioteka spaCy

- Inne biblioteki

- Zastosowanie NLP w uczeniu maszynowym i głębokim uczeniu

- Zbiory danych dla NLP

12. Przetwarzanie dużych zbiorów danych

13. Uczenie maszynowe: klasyfikacja, regresja, klasteryzacja

14. Wprowadzenie do zagadnień Głębokiego Uczenia

15. Big Data

Cena od 1800 PLN netto/osobę
1800
Koszt: 1800 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.