Home > Szkolenia > Python dla początkujących

Python dla początkujących - 3 dni

Szkolenia python
Python dla początkujących
1800

Szkolenie Python dla początkujących skierowane jest do osób, które nigdy wczesniej nie programowały w języku Python lub nawet w ogóle nie zajmowały się programowaniem. Szkolenie pozwoli Uczestnikom szybko opanować podstawy programowania w tym języku.

Python jest interpretowanym, zorientowanym obiektowo, wysokopoziomowym językiem programowania. Wysokopoziomowe wbudowane struktury danych, w połączeniu z dynamicznym pisaniem i dynamicznym wiązaniem, czynią Python bardzo atrakcyjnym językiem ze względu na szybkie tworzenie aplikacji. Prosta, łatwa do nauczenia składnia Pythona kładzie nacisk na czytelność, a tym samym zmniejsza koszty utrzymania programu i sprawia. Python obsługuje moduły i pakiety, co zachęca do modułowości programu i ponownego wykorzystania kodu. Interpreter Pythona i rozbudowana biblioteka standardowa są dostępne bezpłatnie w postaci kodu źródłowego lub binarnego na wszystkich głównych platformach i mogą być swobodnie rozpowszechniane.

Ponieważ w języku nie ma kroku kompilacji, cykl edycji-testu-debugowania jest niezwykle szybki.

Forma szkolenie Python dla początkujących jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez trenerów programowania z wieloletnią praktyką w branży, oraz ćwiczenia na których uczestnicy będą mieli okazję w sposób praktyczny wykorzystać uzyskaną wiedzę. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie / Zmienne i proste typy danych / Listy

1. Wprowadzenie

- Przygotowanie środowiska programistycznego

- Python w różnych systemach operacyjnych

- Pierwszy program w Python – Hello World

- Uruchamianie programów Pythona

2. Zmienne i proste typy danych

- Zmienne

- Ciągi tekstowe

- Liczby

- Komentarze

3. Wprowadzenie do list

- Czym jest lista

- Modyfikacja, dodawanie i usuwanie elementów

- Organizacja Listy

4. Praca z listą

- Iteracja po liście

- Wcięcia

- Listy liczbowe

- Fragmenty listy

- Krotka

- Styl tworzonego kodu

dni 2
Konstrukcja if / Słowniki / Pętla while / Funkcje

5. Konstrukcja if

- Test warunkowy

- Polecenie if

- Używanie poleceń if z listami

6. Słowniki

- Prosty słownik

- Praca ze słownikami

- Iteracja przez słownik

- Zagnieżdżanie

7. Dane wejściowe użytkownika i pętla while

- Funkcja input

- Pętla while

- Użycie pętli while z listami i słownikami

8. Funkcje

- Definiowanie funkcji

- Przekazywanie argumentów

- Wartość zwrotna

- Przekazywanie listy

- Przekazywanie argumentów

- Przechowywanie funkcji w modułach

- Nadawanie stylu funkcjom

dni 3
Klasy / Pliki i wyjątki / Testowanie kodu

9. Klasy

- Utworzenie i użycie klasy

- Praca z klasami i egzemplarzami

- Dziedziczenie

- Import klas

- Biblioteka standardowa Python

- Style klas

10. Pliki i wyjątki

- Odczytywanie danych z pliku

- Zapisywanie danych w pliku

- Wyjątki

- Przechowywanie danych

11. Testowanie kodu

- Testowanie funkcji

- Testowanie klasy

Cena od 1800 PLN netto/osobę
1800
Koszt: 1800 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.