Home > Fragmenty szkoleń > Porównanie stringów w PostgreSQL

Porównanie stringów w PostgreSQL

W Postgresie możemy przeprowadzić porównie stringów, ciągów znaków i zwrócić wynik porówniania ( jeżeli określiliśmy dane wejściowe ). Za pomocą porównania ciągów w PostgreSQL możemy również aktualizować wiersze.Możemy porównać ciągi znaków za pomocą klauzuli LIKE lub też możemy również porównać ciągi za pomocą jednego z operatorów ciągu znaków: =, !=, <>, <, >, <= i >=.

< (mniejsze niż): Zwróci wartość true, gdy lewy ciąg będzie mniejszy niż prawy ciąg;

> (większe niż): Zwróci wartość true, gdy lewy ciąg będzie większy niż prawy ciąg;

<= (mniejsze niż lub równe): Zwróci prawdziwą wartość, gdy lewy ciąg będzie mniejszy niż prawy ciąg lub równy;

>= (większe równe): Zwróci wartość true, gdy lewy ciąg będzie większy lub równy prawemu ciągowi;

<> lub != (różne): Zwróci wartość true, gdy podane ciągi nie są sobie równe;

= (równe): Zwróci wartość true, jeśli dwa ciągi są takie same, i typ ciągu również jest taki sam;

Zasadniczo operator ciągu znaków w PostgreSQL służy do porównywania ciągu i zwracania wyniku zgodnie z danymi wejściowymi określonymi w zapytaniu. Operator porównania w PostgreSQL porównuje ze sobą dwie wartości ciągu a następnie pobiera lub aktualizuje wiersze.

W jaki sposób porównujemy ciągi w PostgreSQL?

Przykład 1

Porównanie ciągów znaków przy pomocy operatora równości. W przykładzie porównamy ciągi imion (first_name) i nazwisk (last_name) aby pobrać wynik z tabeli actor znanej wszystkim amatorom Postgresa 🙂 bazy danych dvdrental.

Na początek zobaczymy jakie mamy zapisane dane w tabeli actor:

Następnie porównujemy ciągi imion (first_name) i nazwisk (last_name) aby pobrać wynik z tabeli actor rekordu zgodnego z naszym wyszukiwaniem:

Przykład 2 Aktualizacja danych

Porównanie stringów wykorzystujemy np.: podczas aktualizacji danych w tabeli. W poniższym przykładzie porównienie stringów pozwala nam na poprawne wyszukanie rekordu w tabeli actor, w którym zamierzamy zaktualizować pole first_name:

Sprawdzamy poprawność danych po aktualizacji:

Przykład 2

Porównanie ciągu znaków. Możemy porównać ciągi za pomocą operatora większości >

Wynik zapytania:

Przykład 3

Możemy porównać ciągi za pomocą operatora >= (większe równe):

Jako wynik zapytania otrzymamy:

Przykład 4

Porównianie stringów przy użyciu operatora LIKE.W przykładzie porównamy ciąg znaków za pomocą operatora LIKE i pobierzemy wynik za pomocą instrukcji SELECT.

Na wyjściu otrzymujemy:

Po więcej informacji zapraszamy na szkolenia.

Dokumentacja PostgreSQL

Może Cię również zainteresować: