Home > Szkolenia > Administracja serwerem Tomcat

Administracja serwerem Tomcat - 3 dni

administracja serwerem Tomcat
Administracja serwerem Tomcat
1790

Szkolenie Administracja serwerem Tomcat skierowane jest do administratorów tego popularnego kontenera webowego, jak również do programistów którzy chcą kształcić się w uruchamianiu aplikacji internetowych w technologiach Java Servlets i Java Server Pages.

Uczestnicy szkolenia Administracja serwerem Tomcat, zostaną wprowadzeni w zagadnienia związane z Java EE, samym serwerem aplikacyjnym, po teoretycznym wstępie Kursanci przejdą do instalacji, konfiguracji i obsługi Tomcat. Po opanowaniu tych umiejętności  Kursanci zapoznają się ze szczegółami implementacyjnymi Technologii Servletów. Następnie, zgodnie z programem, przedstawione zostaną  sposoby konfiguracji zasobów i źródeł danych oraz kwestie związane z bezpieczeństwem. Na szkoleniu nie może zabrakać również monitoringu i administracji, skalowania, loadbalancing’u, zagadnień związanych z HA. Na zakończenie kursu przedstawione zostaną sposoby rozwiązywania problemów, debugowania oraz optymalizacji i testowania.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenia Administracja serwerem Tomcat. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystają poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy,  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie / Przegląd Architektury i Konfiguracji / Aplikacje Webowe

Wprowadzenie:

Tomcat a JavaEE

Wprowadzenie do Java EE

Rola kontenera servletów warchitekturze JavaEE

Technologia Servletów

Instalacja serwera Tomcat

Uruchamianie i zatrzymywanie serwera

Automatyczne uruchmianie

Instalacja wieloinstancyjna / rozproszona

-

Przegląd Architektury i Konfiguracji:

Przeglad struktury katalogów instalacji Tomcat

Architektura Tomcat'a

Bazowa konfiguracja komponentów architektonicznych Tomcat'a

Pliki konfiguracyjne

-

Aplikacje Webowe:

Technologia Servletów - szczegóły implementacyjne

Technologie MVC

Struktura aplikacji webowej Java

Deskryptory wdrozenia i statyczna konfiguracja aplikacji

Konfiguracja kontekstu aplikacji

Wdrażanie aplikacji webowej i jej administracja

Aplikacja Manager

Automatyzowanie za pomocą narzędzia Apache Ant

dni 2
Konfiguracja zasobów i źródeł danych / Bezpieczeństwo

Konfiguracja zasobów i źródeł danych:

JNDI w Tomcat

Zasoby i usługi serwera Tomcat

Wykorzystanie zasobów JNDI w aplikacjach

Konfiguracja i uruchamianie własnej usługi

Usługa JavaMail

Konfiguracja źródeł danych JDBC na poziomie serwera

Praca a pulami połączeń JDBC

-

Bezpieczeństwo:

Wprowadzenie do Security Realms

Rodzaje Realms i ich konfiguracja

Użytkownicy i role, ochrona haseł

Java Security Manager (JSM)

Przegląd uprawnień i nadawanie uprawnień

Security Manager a Security Realms

Zabezpieczanie instancji Tomcat

Zabezpieczanie aplikacji - najlepsze praktyki

Konfiguracja protokołu SSL

dni 3
Monitoring i administracja / Skalowanie / HA / Rozwiązywanie problemów / Debugowanie / Optymalizacja i testowanie

Typowe zagadnienia administracyjne

Podtsawy zarządzanie pamięcią w Javie i zwiększanie wydajności JVM

Zarządzanie obszarami, rolami i użytkownikami

Kontrolowanie sesji

Dedykowane narzędzia administracyjne

Protokół JMX

Monitoring serwera za pomocą komponentów JMX

-

Konfiguracja konektora ajp13

Konfiguracja mod_jk w serwerze Apache Httpd

Konfiguracja loadbalancingu

Konfiguracja klastrowania

Praca z zewnętrznym Load Balancer'em

-

Analizowanie plików dzienników

Szukanie błędów

Rozwiazywanie problemów - case studies

-

Narzędzia testowania obciazeń i emulacji sesji

Wykorzystanie narzędzi monitoringu do oceny działań optymalizacyjnych

Przestrzenie optymalizacji

Typowe błędy architektoniczne i konfiguracyjne poddające się procesowi optymalizacji

Cena od PLN1,790/osobę
1,790
Koszt 1,790 PLN