Home > Szkolenia > Administracja serwerem Tomcat

Administracja serwerem Tomcat - 3 dni

Szkolenie IT, administracja serwerem Tomcat
Administracja serwerem Tomcat
1790

Od uczestników szkolenia nie jest wymagana znajomość platformy JAVA, wskazana jest jednak podstawowa znajomość działania aplikacji webowych oraz podstawowych protokołów.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

dni 1
Wprowadzenie / Przeglad Architektury i Konfiguracji / Aplikacje Webowe

Tomcat a JavaEE

Wprowadzenie do Java EE

Rola kontenera servletów warchitekturze JavaEE

Technologia Servletów

Instalacja serwera Tomcat

Uruchamianie i zatrzymywanie serwera

Automatyczne uruchmianie

Instalacja wieloinstancyjna / rozproszona

-

Przeglad struktury katalogów instalacji Tomcat

Architektura Tomcat'a

Bazowa konfiguracja komponentów architektonicznych Tomcat'a

Pliki konfiguracyjne

-

Technologia Servletów - szczegóły implementacyjne

Technologie MVC

Struktura aplikacji webowej Java

Deskryptory wdrozenia i statyczna konfiguracja aplikacji

Konfiguracja kontekstu aplikacji

Wdrażanie aplikacji webowej i jej administracja

Aplikacja Manager

Automatyzowanie za pomocą narzędzia Apache Ant

dni 2
Konfiguracja zasobów i źródeł danych / Bezpieczeństwo

JNDI w Tomcat

Zasoby i usługi serwera Tomcat

Wykorzystanie zasobów JNDI w aplikacjach

Konfiguracja i uruchamianie własnej usługi

Usługa JavaMail

Konfiguracja źródeł danych JDBC na poziomie serwera

Praca a pulami połączeń JDBC

-

Wprowadzenie do Security Realms

Rodzaje Realms i ich konfiguracja

Użytkownicy i role, ochrona haseł

Java Security Manager (JSM)

Przegląd uprawnień i nadawanie uprawnień

Security Manager a Security Realms

Zabezpieczanie instancji Tomcat

Zabezpieczanie aplikacji - najlepsze praktyki

Konfiguracja protokołu SSL

dni 3
Monitoring i administracja / Skalowanie / HA / Rozwiązywanie problemów / Debugowanie / Optymalizacja i testowanie

Typowe zagadnienia administracyjne

Podtsawy zarządzanie pamięcią w Javie i zwiększanie wydajności JVM

Zarządzanie obszarami, rolami i użytkownikami

Kontrolowanie sesji

Dedykowane narzędzia administracyjne

Protokół JMX

Monitoring serwera za pomocą komponentów JMX

-

Konfiguracja konektora ajp13

Konfiguracja mod_jk w serwerze Apache Httpd

Konfiguracja loadbalancingu

Konfiguracja klastrowania

Praca z zewnętrznym Load Balancer'em

-

Analizowanie plików dzienników

Szukanie błędów

Rozwiazywanie problemów - case studies

-

Narzędzia testowania obciazeń i emulacji sesji

Wykorzystanie narzędzi monitoringu do oceny działań optymalizacyjnych

Przestrzenie optymalizacji

Typowe błędy architektoniczne i konfiguracyjne poddające się procesowi optymalizacji

Cena od PLN1,790/osobę
1,790
Koszt 1,790 PLN