Home > Szkolenia > Zaawansowany PL/pgSQL

Zaawansowany PL/pgSQL - 4 dni

Szkolenie PostgreSQl
Zaawansowany PL/pgSQL
2900

Kurs Zaawansowany PL/pgSQL przeznaczony jest dla wszystkich, którzy znają język SQL i chcieliby rozpocząć pracę z PL/pgSQL, rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje czy automatyzować dotychczas ręcznie realizowane czynności.

Główne zalety języka PL/pgSQL:

  • PL/pgSQL jest językiem proceduralnym, dzięki niemu możemy wykonać blok instrukcji wewnątrz serwera bazy danych.
  • Pomaga wyeliminować dodatkowy ruch między serwerem a klientem.
  • Pozwala na wykorzystanie takich funkcji jak: zmienna, dynamiczne zapytanie, kursor, wyzwalacz, polecenie transakcji…
  • Podobnie jak w języku SQL, możemy również ustawić wartość zwracaną w PL/pgSQL.
  • Mamy wiele sposobów na napisanie bloku PL/pgSQL w celu zwiększenia wydajności zapytań.
  • Wszystkie plany zapytań można buforować i wykorzystać jako przygotowane zestawienie.

Na początek kursu  Zaawansowany PL/pgSQL, przypomnimy Uczestnikom informacje związane z PL/SQL a następnie zainstalują i skonfigurują środowisko PostgreSQL. Ćwiczenia obejmą wykonywanie i optymalizację zapytań, funkcje agregujące, widoki w PostgreSQL, a następnie Kursanci przejdą do zaawansownych funkcji analitycznych. Szkolenie zakończy się zagadnieniami związanymi z transakcyjnością w PL/pgSQL, zarządzaniu użytkownikami i uprawnieniami w PostgreSQL, praca z dużymi zbiorami danych.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenia Zaawansowany PL/pgSQL. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystają poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy,  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie / Instalacja i konfiguracja środowiska PostgreSQL / DDL i DML / Wykonywanie zapytań / Proceduralne elementy PLpgSQL

1. Wprowadzenie

2. Instalacja i konfiguracja środowiska PostgreSQL

- Aplikacje klienckie

- Instalacja środowiska szkoleniowego

- Zasilanie danymi szkoleniowej bazy danych

- Weryfikacja struktury danych, narzędzia do modelowania danych

3. DDL i DML w PL/SQL

- Przypomnienie Data Definition Language w PL/SQL

- Przypomnienie podstaw Data Manipulation Language w PL/SQL

- Proceduralne elementy PL/SQL

4. DQL w PostgreSQL

- Przypomnienie składni polecenia SELECT w PG/SQL

- Zasady filtrowania zapytań w PG/SQL

- Filtrowanie wg. lokalizacji (filtrowanie przestrzenne)

- Złączenia tabel

-- Zapytania z wykorzystaniem INNER JOIN

-- Kwerendy z LEFT JOIN

-- Zapytania FULL JOIN

-- Zastosowanie cross JOIN

-- Kwerendy z NATURAL JOIN

- Aliasy

- Złożenia wielu tabel i podzpytania

- Wyszukiwanie pełnotekstowe

- Information Schema

5. Proceduralne elementy PLpgSQL

- Wprowadzenie do PL/pgSQL

- Bloki i składnia PL/pgSQL

- Manipulacja danymi w PL/pgSQL

- Bloki nazwane

- Struktury kontrolne PL/pgSQL

- Dynamiczny SQL

- Kursory PL/pgSQL

- Obsługa informacji Meta oraz wyjątków

- Zwrot danych PL/pgSQL

- Dobre praktyki

dni 2
Optymalizacja zapytań / Funkcje agregujące / Triggery

6. Optymalizacja zapytań

- Rola planów zapytań

- Generowanie planów zapytań za pomocą EXPLAIN

- Analiza planów z wykorzystaniem EXPLAIN ANALYZE

- Rola indeksów w optymalizacji planów zapytań

- Przegląd rodzajów indeksów

- Optymalizacja indeksów

- Indeksy złożone

- Wyszukiwanie przybliżone

- Indeksy przestrzenne

- Kiedy nie korzystać z indeksu?

7. Funkcje agregujące

- Wprowadzenie - czym są funkcje agregujące?

- Budowa zapytań z funkcjami agregujacymi

- Zastosowanie funkcji AVG

- Funkcja SUM w zapytaniach

- Zapytania z funkcjami MIN i MAX

- Wykorzystanie klauzuli COUNT

8. Triggery

- Triggery

- Event Triggery

dni 3
Tabele tymczasowe i Widoki w PostgreSQL / Zaawansowane funkcje analityczne

9. Widoki w PostgreSQL

- Tabele tymczasowe

- Widoki

-- Praca z widokami w PL/pgSQL

-- Widoki zmaterializowane i ich wykorzystanie

10. Zaawansowane funkcje analityczne

- Rola funkcji analitycznych w PL/pgSQL

- Raportowanie w PL/pgSQL

-- Użycie UNION ALL

- Tabele przestawne

- Tworzenie funkcji analitycznych w PL/pgSQL

- Window function

-- Pojęcie Window function

-- Wykorzystanie AVG

-- Zapytania z funkcjami ROW Number

-- Wykorzystanie RANK i DENSE Rank.

-- Funkcje First Value

-- Zapytania z klauzulą LAST

-- Zapytania z klauzulą LEAD

-- Zapytania z klauzulą LAG

- Wyrażenia regularne w PG/SQL

- Przetwarzanie tabel drzewiastych

- Common Table Expressions

- Klauzula WITH

- Wykorzystanie instrukcji CASE

dni 4
Transakcyjność w PL/pgSQL / Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami / Praca z dużymi zbiorami danych

11. Transakcje, poziomy izolacji i blokady

- Wprowadzenie do transakcyjności

-- Paradygmat ACID

- Transakcje w PostgreSQL

- Zaawansowane zagadnienia transakcyjności

- Poziomy izolacji

- Blokady

12. Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w PostgreSQL

- Zarządzanie użytkownikami

- Zarządzanie uprawnieniami

- Edycja wieloosobowa

13. Praca z dużymi zbiorami danych

- Wprowadzenie

- Partycjonowanie

- Zasilenia masowe

- Polityki optymalizacji

Cena od 2900 PLN netto/osobę
2900
Koszt: 2900 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.