Home > Szkolenia > Zaawansowane programowanie PL/SQL z elementami Spatial

Zaawansowane programowanie PL/SQL z elementami Spatial - 4 dni

Zaawansowany PL/pgSQL
Zaawansowane programowanie PL/SQL z elementami Spatial
2900

Kurs Zaawansowane programowanie PL/SQL z elementami Spatial przeznaczony jest dla wszystkich, którzy znają język SQL i chcieliby rozpocząć pracę z PL/SQL na bazie danych Oracle, rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje, korzystać z danych geograficznych i przestrzennych (Spatial) czy automatyzować dotychczas ręcznie realizowane czynności.

Szkolenie „Zaawansowane programowanie PL/SQL  z elementami Spatial” wprowadzi Cię tajniki programowania w tym języku, zapoznasz się z zaletami jego użycia. Dowiesz się, jak tworzyć poszczególne bloki PL/SQL kodu w aplikacji, które mogą być współużytkowane przez wiele formularzy i aplikacji do zarządzania danymi.

Szkolenie PL/SQL zaawansowane programowanie z elementami Spatial, przeznaczone jest dla osób które posiadają już wiedzę na temat funkcjonowania bazy danych i poznali już co najmniej język SQL. Podczas szkolenia uczestnik zostanie wprowadzony w podstawowe informacje związane z PL/SQL, a następnie na ich podstawie wprowadzane będą bardziej zaawansowane paradygmaty. Na zajęciach wprowadzających Kursanci dowiedzą się m.in typy zmiennych i danych w bazie danych, poznają logikę aplikacji w PL/SQL. Po przyswojeniu wiadomości wprowadzających, poznana wiedza zostanie wykorzystana w praktyce – Uczestnicy kursu rozpoczną pisanie pierwszego programu w PL/SQL z wykorzystaniem bloków, wyrażeń, kontrolą transakcji. Kursanci zostaną również zapoznani z obsługą wyjątków.

Po opracowaniu powyższych zagadnień zostaną opracowane typy złożone w PL/SQL oraz kursory. Natomiast wprowadzenie do programowania proceduralnego w PL/SQL rozpocznie praktykę z procedurami składowymi oraz funkcjami.

Intensywny program szkolenia zapewnia również przyswojenie wiadomości dotyczących: wyzwalaczy, pakietów i modularyzacji w PL/SQL oraz pozostałych zagadnień zaawansowanych.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane zagadnienia, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenia Zaawansowane programowanie PL/SQL z elementami Spatial. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystują poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Szkolenie Zaawansowane programowanie PL/SQL z elementami Spatial wprowadzi Cię tajniki programowania w tym języku, zapoznasz się z zaletami jego użycia. Dowiesz się, jak tworzyć poszczególne bloki PL/SQL kodu w aplikacji, które mogą być współużytkowane przez wiele formularzy i aplikacji do zarządzania danymi.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy,  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie / Zmienne w PL/SQL / Sterowanie logiką aplikacji

1. Wprowadzenie

- Krótkie przypomnienie podstaw SQL

- Przygotowanie środowiska programistycznego

-- SQL Developer

-- SQL Plus

-

2. Wprowadzenie do Oracle Spatial

- Czym jest baza geoprzestrzenna?

- Rozszerzone możliwości analityczne Oracle Spatial

- Spatial jako opcja bazy Oracle, licencjonowanie – dostępne wersje i możliwości

- Zależności między innymi modułami

-

3. Wprowadzenie do PL/SQL

- Czym jest PL/SQL?

- Zalety PL/SQL

- Bloki w PL/SQL

- Komunikaty wyjściowe w PL/SQL

-

4. Zmienne w PL/SQL

- Zmienne w PL/SQL

- Typy zmiennych i typy danych

- Deklarowanie i inicjalizacja zmiennych

- Atrybut %TYPE

- Dowiązania zmiennych

-

5. Sterowanie logiką aplikacji w PL/SQL

- Operatory

- Instrukcje warunkowe

-- IF THEN ELSE

-- IF ELSIF ELSE

-- CASE

- Petle

-- LOOP

-- FOR LOOP

-- WHILE LOOP

- Instrukcja GO TO

- Wykorzystanie wbudowanych funkcji PL/SQL

dni 2
Pierwszy program / Typy złożone i geoprzestrzenne

6. Pierwszy program w PL/SQL

- Bloki anonimowe

- Bloki zagłębione

- Wykorzystanie wyrażeń SQL w blokach PL/SQL

- Użycie DML

- Kontrola transakcji

- Klauzula INTO

- Kursory jawne i niejawne - podstawy

- Wykorzystanie atrybutów kursora PL/SQL

-

7. Typy złożone w PL/SQL

- Kolekcje i rekordy

- Struktura rekordu i Atrybut ROWTYPE

- Rodzaje kolekcji

- Tablice asocjacyjne

-

8. Typy geoprzestrzenne

- Wprowadzenie do obiektu SDO_GEOMETRY

- SDO_GEOMETRY jako podstawowy typ obsługi baz przestrzennych

- SDO_GTYPE 

- SDO_SRID

- SDO_POINT

- SDO_ELEM_INFO

- SDO_ORDINATES

- Omówienie podstawowych typów geometrii

- Punkt 

- Linia

- Poligon

- Geodezyjne układy odniesienia, czyli umiejscowienie punktu w rzeczywistości

- Tworzenie geometrii z uwzględnieniem geodezyjnych układów odniesienia

- Tworzenie złożonych typów geometrycznych

- Klaster punktów

- Multilinia

- Multipoligon

- Metody łączenia ze sobą różnych geometrii

-

9. Zasilanie bazy danych Oracle danymi przestrzennych

- SQL Loader - użytkowanie narzędzia do pracy z danymi geometrycznymi

- Obsługa złożonych obiektów, przygotowanie pliku kontrolnego

- Zastosowanie narzędzia Data Pump

dni 3
Kursory / Obsługa wyjątków / Procedury składowane i funkcje/ Wyzwalacze

10. Kursory

- Składnia

- Kursory niejawne

- Kursory jawne

- Kursory z parametrami

- Praktyczne wykorzystanie kursorów jawnych w aplikacji

-

11. Obsługa wyjątków

- Definiowanie wyjątków

- Nieobsłużone wyjątki

- Przechwytywanie wyjątków i wykorzystanie dostepnych metod obsługi wyjątków

- propagacja wyjątków w blokach zagnieżdżonych

- Kastomowe komunikaty wyjątków

-

12. Procedury składowane i funkcje

- Wprowadzenie do programowania proceduralnego w PL/SQL

- Procedura a blok anonimowy

- Procedura a funkcja

- Przekazywanie parametrów do procedur i funkcji

-- Rodzaje parametrów i sposób ich przekazywania

- Wykorzystanie własnych procedur w kodzie PL/SQL

- Wykorzystanie funkcji w wyrażeniach DML

- Przechwytywanie wyjątków

- Debugowanie procedur i funkcji

-

13. Wyzwalacze

- Składnia

- Typy wyzwalaczy

- Włączanie, wyłączanie i kasowanie, kompilowanie wyzwalaczy

- Wyświetlanie informacji na temat wyzwalaczy

- Mutujące tablice (ang. mutating tables)

- Złożone przykłady z tabelami mutującym

-

dni 4
Pakiety i modularyzacja w PL/SQL / Zagadnienia zaawansowane

14. Pakiety i modularyzacja w PL/SQL

- Wykorzystanie pakietów w PL/SQL

- Składnia i komponenty pakietów

- Publiczne i prywatne składowe pakietów

- Wywoływanie składowych pakietu w kodzie PL/SQL

- Kompilowanie i usuwanie procedur, funkcji i pakietów

- Przeciążanie procedur i funkcje

- Zaawansowane zagadnienia dotyczące pakietów

- Gdzie ORACLE przechowuje źródła PL/SQL

- Wykorzystanie pakietów wbudowanych

-

15. Wprowadzenie do analizy danych geograficznych

- Rodzaje indeksów w bazie danych Oracle

- Indeksy przestrzenne

- Indeksy spatialowe jako forma indeksów złożonych

- Operatory geoprzestrzenne (Operatory spatialowe)

- Składnia operatorów 

- SDO_WITHIN_DISTANCE

- SDO_NN

- Parametr SDO_BATCH_SIZE

- Parametr SDO_NUM_RES

- SDO_FILTER

- SDO_RELATE

- SDO_JOIN

- SDO_DISTANCE

-

16. Wprowadzenie do programowania aplikacji geoprzestrzennych

- Podstawy implementacji aplikacji spatialowych

- Metody renderowania i prezentacji danych geoprzestrzennych

- Serwery WMS i WFS

- Narzędzia Oracle przydatne przy pracy z danymi mapowymi

- Narzędzia OpenSource przydatne do developmentu aplikacji geoprzestrzennych

Cena od 2900 PLN netto/osobę
2900
Koszt: 2900 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.