Home > Szkolenia > Szkolenie Oracle SOA Projektowanie i implementacja

Szkolenie Oracle SOA Projektowanie i implementacja - 3 dni

Szkolenie Oracle SOA
Szkolenie Oracle SOA Projektowanie i implementacja
3500

Szkolenie Oracle SOA Projektowanie i implementacja Service-Oriented Architecture przeznaczone jest dla zainteresowanych budową architektury zorientowanej na usługi.

Kurs Oracle SOA Projektowanie i implementacja Service-Oriented Architecture, rozpocznie się od omówienia podstaw architektury Service-Oriented Architecture oraz wprowadzenia do Oracle SOA Suite 12c. Uczestnicy poznają budowę aplikacji kompozytowych SOA, w następnym kroku przejdą do orkiestracji usług za pomocą komponentów BPEL. Kursanci dowiedzą się w jaki sposób mogą być wykorzystane Binding Components oraz mediacja Komunikatów przy użyciu Komponentów Mediator’a. Po tych zagadnieniach Uczestnicy rozpoczą definiowanie reguł biznesowych oraz pozostałych kwestii związanych z enkapsulacją logiki biznesowej za pomocą komponentów Business Rules. Kursanci następnie przejdą do zagadnień związanych z implementacja Human Activities przy pomocy komponentów Human Workflow. Po zapoznaniu się z tymi zagadnieniami Uczestnicy przejdą do wirtualizacji i podsystemu bezpieczństwa także zarządzania, monitorowania i rozwiązywania problemów z aplikacjami kompozytowymi. Szkolenie zakończy się zagadnieniami związanymi z integracją z platformami mobilnymi oraz chmurą Oracle.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenie Oracle SOA Projektowanie i implementacja Service-Oriented Architecture. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystają poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy,  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Service-Oriented Architecture / Wprowadzenie do Oracle SOA Suite 12c / Budowa aplikacji kompozytowych

1. Podstawy architektury Service-Oriented Architecture

- Koncepcja SOA

- Komponenty SOA

- Zagadnienia wdrażania architektury SOA

- Standardy SOA

-

2. Wprowadzenie do Oracle SOA Suite 12c

- Usługi SCA obsługiwane przez Oracle SOA Suite 12c

- Produkty z rodziny Oracle SOA Suite 12c

- Narzędzia administracyjne Oracle SOA Suite 12c

-

3. Budowa aplikacji kompozytowych SOA

- Podstawy XML

- Aplikacje kompoytowe i komponenty usługowe w kontekście Service Component Architecture (SCA)

- Wzorce projektowe usług

- Implementacja aplikacji komozytowych SOA z wykorzystaniem JDeveloper

dni 2
Orkiestracja Usług / Binding Components / Mediacja Komunikatów / Business Rules

4. Orkiestracja Usług za pomocą komponentów BPEL

- Omówienie koncepcji BPEL oraz procesów BPEL

- Podstawowe konstrukty programistyczne procesów BPEL

- Wykorzystanie mechanizmu zmiennych procesowych w procesach BPEL

- Konsumowanie usług sieciowych (web services)

- Tworzenie procesów BPEL przy użyciu BPEL process template dostarczanych przez BPEL Process Designer

-

5. Wykorzystanie Binding Components

- Wprowadzenie do Binding components

- Omówienie adapterów JCA

- Omówienie adapterów REST

-

6. Mediacja Komunikatów przy użyciu Komponentów Mediator'a

- Omówienie functionalności i cech Mediator'a

- Omówienie kontekstu użycia Mediator'ów

- Konfiguracja Mediator'a przy pomocy reguł routingu

-

7. Enkapsulacja logiki biznesowej za pomocą komponentów Business Rules

- Definiowanie reguł biznesowych

- Wykorzystanie Business Rule service w aplikacjach kompozytowych

- Modyfikacja reguł biznesowych za pomocą SOA Composer'a

dni 3
Human Workflow / Wirtualizacja i podsystem bezpieczństwa / Zarządzanie, Monitorowanie i rozwiązywanie problemów / Chmura Oracle

8. Implementacja Human Activities przy pomocy komponentów Human Workflow

- Omówienie koncepcji usługi Human Workflow

- Architektura Human Workflow

- Tworzenie Human Tasks

- Integracja Human Task w procesach BPEL

-

9. Wirtualizacja i podsystem bezpieczństwa

- Omówienie koncepcji Enterprise Service Bus

- Wprowadzenie do funkcjonalności oferowanych przez Oracle Service Bus

- Tworzenie i konfiguracja usług Oracle Service Bus

- Bezpieczeństwo aplikacji kompozytowych SOA

-

10. Zarządzanie, Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z aplikacjami kompozytowymi

- Zarządzanie aplikacjami kompozytowymi

- Wdrażanie aplikacji SOA

- Monitoring instancji kompozytów

- Omówienie zagadnień obsługi wyjątków

- Monitorowanie aktywności biznesowych

-

11. Integracja z platformami mobilnymi i chmurą Oracle

- Integracja z platformami mobilnymi

- Integracja z chmurą Oracle

Cena od 3500 PLN netto/osobę
3500
Koszt: 3500 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.