Home > Szkolenia > Wstęp do servlet API

Wstęp do servlet API - 3 dni

szkolenie_it_servlet_api
Wstęp do servlet API
2100

Uczestnicy kursu powinni posiadać umiejętności programowania w języku Java, HTML i CSS na podstawowym poziomie.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

dni 1
Wstęp / Architektura aplikacji / Framework / Model komponentów/ Cykl życia żądania

Wstęp do Servlet API:

- Servlety

- Filtry

- Zdarzenia kontenera

-

Architektura aplikacji web:

Warstwy i ich charakterystyka

Przegląd podejść warstwowych

- Miejsce Encji JPA w modelu

Ewolucja MVC

- MVP, MVVC

-

Ogólna idea frameworka:

Klasy systemów do których się aplikuje oraz przypadki gdy NIE jest odpowiedni

Przegląd istniejących rozwiązań, które stały się inspiracją dla JSF 2.0

Konfiguracja i przegląd narzędzi

-

Model komponentów:

Wygodne adnotacje dla backing beanów i komponentów pomocniczych

Wykorzystanie Standardowych adnotacji JSR-250

Zasięgi komponentów i ich zastosowanie – dobór do problemu

- Zasięg View - rozwiązanie problemu klikalnych list

- Zasięg Flash w kontekście paradygmatu POST GET REDIRECT

Inicjowanie modelu w Stylu Pull

Metody callback – nieocenione narzędzie

Wstrzykiwanie zależności

- Techniki separacji modeli widoku i kontrolerów

- Techniki optymalizacji zużycia pamięcia dzięki ograniczaniu czasu życia obiektów

-

Cykl życia żądania – aspekty praktyczne

dni 2
Facelets / Walidacja modelu / Konwersja obiektów / Komponenty wizualne / Wsparcie dla REST

Wstęp do Facelets:

Szablony

- Parametry szablonów

- Wyliczanie szablony w runtime

- Technika reużywalnych "płytek"

Różnice w stosunku do JSP

Konwencje i najlepsze praktyki

-

Walidacja modelu:

Walidatory Standardowe

Tworzenie własnych walidatory

Składowe standardu The Bean Validation JSR (JSR-303)

- Wsparcie ze strony JSF

-

Konwersja obiektów:

Konwertery standardowe (automatyczne) i własne

Typowe zastosowania: listy rozwijane o wartościach obiektowych

-

Komponenty wizualne:

Bindowanie

Manipulacja

Projektowanie formularzy pod kątem testowalności Selenium

- Wykorzystanie CSS do nadawania semantycznej struktury stronom

-

Wsparcie dla REST:

Styl Pull (napełnianie modelu przy pomocy reguł nawigacji lub adnotacji)

Nawigacja zorientowana na URL i zagadnienie bookmarkable

dni 3
Model nawigacji / Tworzenie komponentów / AJAX / Etapy i poziomy projektu

Model nawigacji:

Reguły warunkowe

Uproszczenie mapowania

Wsparcie dla GET

Obsługa błędów

Orientacja nawigacji na RESTfull

Najlepsze praktyki odnośnie wyboru stylu nawigacji

-

Wygodne tworzenie własnych komponentów:

Wykorzystanie Facelets - komponenty kompozytowe

Standardowa konwencja

Zarządzanie zasobami komponentów

-

Wsparcie dla AJAX:

Zasada działania

API dla AJAX

Techniki optymalizacji działania formularzy

-

Koncepcja Etapów/Poziomów Projektu oraz jej praktyczne wykorzystanie

-

Typowe zagadnienia i problemy:

Formularze master-detail

Formularze edycja/podgląd

Listy i konwertery obiektów

Wyskakujące okienka

Cena od PLN2,100/osobę
2,100
Koszt 2,100 PLN

Informacje

  • 12