Home > Szkolenia > Szkolenie Oracle Service Bus 12c development i podstawy administracji

Szkolenie Oracle Service Bus 12c development i podstawy administracji - 3 dni

Szkolenie Oracle Service Bus
Szkolenie Oracle Service Bus 12c development i podstawy administracji
3500

Szkolenie Oracle Service Bus 12c Development i podstawy administracji przeznaczone jest dla programistów oraz administratorów Oracle Service Bus 12c.

Kurs Szkolenie Oracle Service Bus 12c Development i podstawy administracji, rozpocznie wprowadzenie do Oracle Service Bus, tworzenia aplikacji Service Bus oraz Message Flow. Uczestnicy poznają walidację, transformowanie i routing Komunikatów oraz obsługę błędów. Następnie będą kontynuować poszerzanie wiedzy w zakresie wzbogacania Komunikatów i ich przetwarzania z Concurrent Calls.

W kolejnym kroku Kursanci dowiedzą się więcej na temat Adapteró i Transportów oraz zostana wprowadzeni w tematykę Reliable Messaging. Następnie przejdą do zaawansowanych zagadnień związanych z Oracle Service Bus 12c. Szkolenie zakończy się zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem Service Bus.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenia Oracle Service Bus 12c Development i podstawy administracji. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystają poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy,  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie do Oracle Service Bus / Tworzenie aplikacji Service Bus / Message Flow / Walidacja Komunikatów i obsługa błędów

1. Wprowadzenie do Oracle Service Bus

- Omówienie architektury Enterprise Service Bus

- Wprowadzenie do Oracle Service Bus

- Omówienie Oracle Service Bus i Oracle SOA Suite

- Opis instalacji i konfiguracji Service Bus

-

2. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji Service Bus

- Omówienie podstaw WSDL i XSD

- Podstawowe komponenty Service Bus

- Tworzenie prostej aplikacji Service Bus

- Omówienie zagadnień developerskich

-

3. Wprowadzenie do Message Flow

- Omówienie zagadnienia przepływu komunikatów

- Opis tematyki zmiennych kontekstowych

- Omówienie szablonów pipeline'ów

- Omówienie zagadnień debugging'u

-

4. Walidacja Komunikatów i obsługa błędów

- Omówienie zagadnienia walidacji komunikatów

- Obsługa błędów w aplikacjach Service Bus

- Raportowanie w Service Bus

dni 2
Transformowanie Komunikatów / Routing Komunikatów / Wzbogacanie Komunikatów / Concurrent Calls

5. Transformowanie Komunikatów

- Transformacja komunikatów w Oracle Service Bus

- Wykorzystanie funkcji XPath

- Użycie XSLT Mapper'a do tworzenia transformacji XSL

- Użycie XQuery Mapper'a do tworzenia transformacji XQuery

- Transformowanie komunikatów nie-XML'owych do XML za pomocą nXSD

-

6. Routing Komunikatów

- Omówienie zagadnień message routing'u

- Opis routing bazującego na zawartosci komunikatu

- Omówienie routingu dynamicznego

-

7. Wzbogacanie Komunikatów

- Opis tematyki message enrichment

- Wzbogacanie komunikatów za pomocą Service Callout

- Wzbogacanie komunikatów za pomocą Java Callout

-

8. Przetwarzanie Komunikatów z Concurrent Calls

- Wprowadzenie do split-join

- Omówienie wzorców split-join

- Omówienie konstrukcji split-join

- Implementacja split-join'ów

dni 3
Adaptery i Transporty / Reliable Messaging / Bezpieczeństwo Service Bus / Zagadnienia zaawansowane

9. Adaptery i Transporty

- Omówienie transportu i adapterów JCA

- Transport SOA-DIRECT

- Publikowanie usług SOAP jako REST za pomocą REST

-

10. Reliable Messaging

- Omówienie wsparcia dla reliable messaging'u w Service Bus

- Omówienie quality of service

- Konfiguracja mechanizmów niezawodności

-

11. Bezpieczeństwo Service Bus

- Omówienie zagadnień bezpieczeństwa

- Zagadnienia Oracle WSM

- Polityki kontroli dostępu

-

12. Zagadnienia zaawansowane

- Przypadki użycia i najlepsze praktyki wykorzystania Service Bus

- Omówienie service result caching

- Alarmy SLA

- Integracja z MFT

- Omówienie message re-sequencing

- Opis continuous integration z wykorzystaniem Maven

Cena od 3500 PLN netto/osobę
3500
Koszt: 3500 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.