Home > Szkolenia > Zaawansowane programowanie w PL/SQL

Zaawansowane programowanie w PL/SQL - 4 dni

Szkolenie IT programowanie w pl/sql
Zaawansowane programowanie w PL/SQL
3200

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy wykorzystują bazę danych Oracle, znają język SQL i chcieliby rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje czy dowiedzieć się jak zautomatyzować niektóre czynności.

Szkolenie „Programowanie w PL/SQL” wprowadzi Cię tajniki programowania w tym języku, zapoznasz się z zaletami jego użycia. Dowiesz się, jak tworzyć poszczególne bloki PL/SQL kodu w aplikacji, które mogą być współużytkowane przez wiele formularzy i aplikacji do zarządzania danymi.

Szkolenie Programowanie w PL/SQL, przeznaczone jest dla osób które posiadają już wiedzę na temat funkcjonowania bazy danych i poznali już co najmniej język SQL. Podczas szkolenia uczestnik zostanie wprowadzony w podstawowe informacje związane z PL/SQL, a następnie na ich podstawie wprowadzane będą coraz bardziej zaawansowane paradygmaty. Na zajęciach wprowadzających Kursanci dowiedzą się m.in typy zmiennych i danych w bazie danych, poznają logikę aplikacji w PL/SQL. Po przyswojeniu wiadomości wprowadzających, poznana wiedza zostanie wykorzystana w praktyce – Uczestnicy kursu rozpoczną pisanie pierwszego programu w PL/SQL z wykorzystaniem bloków, wyrażeń, kontrolą transakcji. Kursanci zostaną również zapoznani z obsługą wyjątków.

Po opracowaniu powyższych zagadnień zostaną opracowane typy złożone w PL/SQL oraz kursory. Natomiast wprowadzenie do programowania proceduralnego w PL/SQL rozpocznie praktykę z procedurami składowymi oraz funkcjami.

Intensywny program szkolenia zapewnia również przyswojenie wiadomości dotyczących: wyzwalaczy, pakietów i modularyzacji w PL/SQL oraz pozostałych zagadnień zaawansowanych.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane zagadnienia, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenia Programowanie w PL/SQL. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystują poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Szkolenie „Programowanie w PL/SQL” wprowadzi Cię tajniki programowania w tym języku, zapoznasz się z zaletami jego użycia. Dowiesz się, jak tworzyć poszczególne bloki PL/SQL kodu w aplikacji, które mogą być współużytkowane przez wiele formularzy i aplikacji do zarządzania danymi.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz nowych wyzwań zawodowych,  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie / Zmienne w PL/SQL

1. Wprowadzenie

- Krótkie przypomnienie podstaw SQL

- Przygotowanie środowiska programistycznego

-- SQL Developer

-- SQL Plus

-

2. Wprowadzenie do PL/SQL

- Czym jest PL/SQL?

- Zalety PL/SQL

- Bloki w PL/SQL

- Komunikaty wyjściowe w PL/SQL

-

3. Zmienne w PL/SQL

- Zmienne w PL/SQL

- Typy zmiennych i typy danych

- Deklarowanie i inicjalizacja zmiennych

- Atrybut %TYPE

- Dowiązania zmiennych

dni 2
Sterowanie logiką aplikacji / Pierwszy program / Typy złożone

4. Sterowanie logiką aplikacji w PL/SQL

- Operatory

- Instrukcje warunkowe

-- IF THEN ELSE

-- IF ELSIF ELSE

-- CASE

- Petle

-- LOOP

-- FOR LOOP

-- WHILE LOOP

- Instrukcja GO TO

- Wykorzystanie wbudowanych funkcji PL/SQL

-

5. Pierwszy program w PL/SQL

- Bloki anonimowe

- Bloki zagłębione

- Wykorzystanie wyrażeń SQL w blokach PL/SQL

- Użycie DML

- Kontrola transakcji

- Klauzula INTO

- Kursory jawne i niejawne - podstawy

- Wykorzystanie atrybutów kursora PL/SQL

-

6. Typy złożone w PL/SQL

- Kolekcje i rekordy

- Struktura rekordu i Atrybut ROWTYPE

- Rodzaje kolekcji

- Tablice asocjacyjne

dni 3
Kursory / Obsługa wyjątków / Procedury składowane i funkcje

7. Kursory

- Składnia

- Kursory niejawne

- Kursory jawne

- Kursory z parametrami

- Praktyczne wykorzystanie kursorów jawych w aplikacji

-

8. Obsługa wyjątków

- Definiowanie wyjątków

- Nieobsłużone wyjątki

- Przechwytywanie wyjątków i wykorzystanie dostepnych metod obsługi wyjątków

- propagacja wyjątków w blokach zagnieżdżonych

- Kastomowe komunikaty wyjątków

-

9. Procedury składowane i funkcje

- Wprowadzenie do programowania proceduralnego w PL/SQL

- Procedura a blok anonimowy

- Procedura a funkcja

- Przekazywanie parametrów do procedur i funkcji

-- Rodzaje parametrów i sposób ich przekazywania

- Wykorzystanie własnych procedur w kodzie PL/SQL

- Wykorzystanie funkcji w wyrażeniach DML

- Przechwytywanie wyjątków

- Debugowanie procesdur i funkcji

dni 4
Wyzwalacze / Pakiety i modularyzacja w PL/SQL / Zagadnienia zaawansowane

10. Wyzwalacze

- Składnia

- Typy wyzwalaczy

- Włączanie, wyłączanie i kasowanie, kompilowanie wyzwalaczy

- Wyświetlanie informacji na temat wyzwalaczy

- Mutujące tablice (ang. mutating tables)

- Złożone przykłady z tabelami mutującym

-

11. Pakiety i modularyzacja w PL/SQL

- Wykorzystanie pakietów w PL/SQL

- Składnia i komponenty pakietów

- Publiczne i prywatne składowe pakietów

- Wywoływanie składowych pakietu w kodzie PL/SQL

- Kompilowanie i usuwanie procedur, funkcji i pakietów

- Przeciążanie procedur i funkcje

- Zaawansowane zagadnienia dotyczące pakietów

- Gdzie ORACLE przechowuje źródła PL/SQL

- Wykorzystanie pakietów wbudowanych

-

12. Zagadnienia zaawansowane

- Dynamiczny SQL

-- Wprowadzenie

-- Instrukcja EXECUTE IMMEDIATE

-- Zmienne kursorowe

-- Złożone przykłady użycia zmiennych kursorowych

-- Dynamiczny SQL z wykorzystaniem pakietu DBMS_SQL

- Uprawnienia wykonawcze podprogramów i role przypisane pakietom PL/SQL

- Transakcje autonomiczne

- Przekazywanie parametrów przez odniesienie

- Cache'owanie w PL/SQL

- Petle, kursory i "Bulk Operations"

- Optymalizacja z wykorzystaniem PARALLEL ENABLE

- Wykorzystanie międzysesyjnej pamięci podręcznej

- Wykorzystanie klauzuli DETERMINISTIC

- Wykorzystanie klauzuli RETURNING i zbiorczego wiązania z DML

- Optymalizacja SQL

-- Plany zapytań i wykorzystanie hintów

-- Projektowanie wydajnej architektury bazy danych

Cena od 3200 PLN netto/osobę
3200
Koszt: 3200 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.