Home > Szkolenia > Zaawansowany PL/pgSQL z elementami GIS

Zaawansowany PL/pgSQL z elementami GIS - 4 dni

Zaawansowany PL/pgSQL
Zaawansowany PL/pgSQL z elementami GIS
2900

Najbliższy termin szkolenia: 3 – 6.06.2024

Kurs Zaawansowany PL/pgSQL z elementami GIS przeznaczony jest dla wszystkich, którzy znają język SQL i chcieliby rozpocząć pracę z PL/pgSQL, rozszerzyć funkcjonalności standardowo dostępne w tym środowisku o własne procedury i funkcje, korzystać z danych geograficznych i przestrzennych ( GIS) czy automatyzować dotychczas ręcznie realizowane czynności.

Główne zalety języka PL/pgSQL:

  • PL/pgSQL jest językiem proceduralnym, dzięki niemu możemy wykonać blok instrukcji wewnątrz serwera bazy danych.
  • Pomaga wyeliminować dodatkowy ruch między serwerem a klientem.
  • Pozwala na wykorzystanie takich funkcji jak: zmienna, dynamiczne zapytanie, kursor, wyzwalacz, polecenie transakcji…
  • Podobnie jak w języku SQL, możemy również ustawić wartość zwracaną w PL/pgSQL.
  • Mamy wiele sposobów na napisanie bloku PL/pgSQL w celu zwiększenia wydajności zapytań.
  • Wszystkie plany zapytań można buforować i wykorzystać jako przygotowane zestawienie.

Na początek kursu  Zaawansowany PL/pgSQL z elementami GIS, przypomnimy Uczestnikom informacje związane z PL/SQL a następnie zainstalują i skonfigurują środowisko PostgreSQL. Ćwiczenia obejmą wykonywanie i optymalizację zapytań, funkcje agregujące, widoki w PostgreSQL, a następnie Kursanci przejdą do zaawansownych funkcji analitycznych. Po zapoznaniu się z tymi zagadnieniami Uczestnicy przejdą do zapytań przestrzennych m.in. punkty wewnętrzne i centroidy poligonów, ekwidystanty, transformacja układu współrzędnych, obliczanie powierzchni i obwodu. Szkolenie zakończy się zagadnieniami związanymi z transakcyjnością w PL/pgSQL, zarządzaniu użytkownikami i uprawnieniami w PostgreSQL, praca z dużymi zbiorami danych.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenia Zaawansowany PL/pgSQL z elementami GIS. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystają poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy,  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie / Instalacja i konfiguracja środowiska PostgreSQL / DDL i DML / Wykonywanie zapytań

1. Wprowadzenie

2. Instalacja i konfiguracja środowiska PostgreSQL

- Aplikacje klienckie

- Instalacja środowiska szkoleniowego

- Instalacja i konfiguracja PostGIS

- Zasilanie danymi szkoleniowej bazy danych

- Weryfikacja struktury danych, narzędzia do modelowania danych

3. DDL i DML w PL/SQL

- Przypomnienie Data Definition Language w PL/SQL

- Przypomnienie podstaw Data Manipulation Language w PL/SQL

4. Wykonywanie zapytań

- Przypomnienie składni polecenia SELECT w PL/pgSQL

- Zasady filtrowania zapytań w PL/pgSQL

- Filtrowanie wg. lokalizacji (filtrowanie przestrzenne)

- Zapytania z wykorzystaniem INNER JOIN

- Kwerendy z LEFT JOIN

- Zapytania Full JOIN

- Zastosowanie cross JOIN

- Kwerendy z NATURAL JOIN

dni 2
Optymalizacja zapytań / Funkcje agregujące / Widoki w PostgreSQL

5. Optymalizacja zapytań

- Rola planów zapytań

- Generowanie planów zapytań za pomocą EXPLAIN

- Analiza planów z wykorzystaniem EXPLAIN ANALYZE

- Rola indeksów w optymalizacji planów zapytań

- Przegląd rodzajów indeksów

- Optymalizacja indeksów

- Indeksy złożone

- Wyszukiwanie przybliżone

- Indeksy przestrzenne

- Kiedy nie korzystać z indeksu?

6. Funkcje agregujące

- Wprowadzenie - czym są funkcje agregujące?

- Budowa zapytań z funkcjami agregujacymi

- Zastosowanie funkcji AVG

- Funkcja SUM w zapytaniach

- Zapytania z funkcjami MIN i MAX

- Wykorzystanie klauzuli COUNT

7. Widoki w PostgreSQL

- Praca z widokami w PL/pgSQL

- Widoki zmaterializowane i ich wykorzystanie

dni 3
Zaawansowane funkcje analityczne / Zapytania przestrzenne

8. Zaawansowane funkcje analityczne

- Rola funkcji analitycznych w PL/pgSQL

- Raportowanie w PL/pgSQL

- Użycie UNION ALL

- Tabele przestawne

- Tworzenie funkcji analitycznych w PL/pgSQL

- Window function

- Pojęcie Window function

- Wykorzystanie AVG

- Zapytania z funkcjami ROW Number

- Wykorzystanie RANK i DENSE Rank.

- Funkcje First Value

- Zapytania z klauzulą LAST

- Zapytania z klauzulą LEAD

- Zapytania z klauzulą LAG

- Wyrażenia regularne w PG/SQL

- Przetwarzanie tabel drzewiastych

- Common Table Expressions

- Klauzula WITH

- Wykorzystanie instrukcji CASE

9. Zapytania przestrzenne

- Przestrzenne typy danych w PL/pgSQL

- Punkty wewnętrzne i centroidy poligonów

- Pomiary geometrii

- Generalizacja

- Ekwidystanty

- Transformacja układu współrzędnych

- Grupowanie i iloczyn przestrzenny

- Obliczanie powierzchni i obwodu

dni 4
Transakcyjność w PL/pgSQL / Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami / Praca z dużymi zbiorami danych

10. Transakcyjność w PL/pgSQL

- Wprowadzenie do transakcyjności, zasada ACID

- Transakcje w PostgreSQL

- Zaawansowane transakcje

11. Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami w PostgreSQL

- Zarządzanie użytkownikami

- Zarządzanie uprawnieniami

- Edycja wieloosobowa

12. Praca z dużymi zbiorami danych

- Wprowadzenie

- Partycjonowanie

- Zasilenia masowe

- Polityki optymalizacji

Cena od 2900 PLN netto/osobę
2900
Koszt: 2900 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.