Home > Szkolenia > Kurs Java programowanie na poziomie podstawowym

Kurs Java programowanie na poziomie podstawowym - 3 dni

kurs java programowanie
Kurs Java programowanie na poziomie podstawowym
1800

Kurs Java programowanie na poziomie podstawowym, przeznaczony jest dla developerów, którzy dotychczas nie mieli okazji korzystać z zalet tego języka. W trakcie szkolenia zapoznasz się z językiem programowania Java i zyskasz solidne podstawy, dzięki którym rozpoczniesz samodzielną przygodę z programowaniem w Javie.

W trakcie szkolenia poznasz składnię oraz główne koncepcje języka Java. Zaznajomisz się z Java SE, dowiesz się jak zacząć programować w Javie, zrozumiesz czym jest maszyna wirtualna Javy, dowiesz się również do czego służy Java Development Kit, nabędziesz doświadczenia korzystając z narzędzi developerskich – w tym narzędzi IDE takie jak Apache Net Beans, Eclipse oraz IntelliJ.

Kurs java programowanie na poziomie podstawowym uczy praktycznego wykorzystania wiedzy w zakresie składni języka Java jak również zasadniczego zagadnienia programowania obiektowego.

Kurs java programowanie na poziomie podstawowym uczy praktycznego wykorzystania wiedzy w zakresie składni języka Java jak również zasadniczego zagadnienia programowania obiektowego.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas Kursu Java programowanie na poziomie podstawowym. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystają poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy jako Java Developer zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Dzień 1

Wprowadzenie

- Programy komputerowe - czym są?

- Czym jest Java?

- Technologia i środowisko uruchomieniowe.

- Co to jest program Java?

- Podstawowe narzędzia developerskie.

- Język Java.

- Kluczowe cechy języka Java.

- Uruchamianie/testowanie programu Java.

-

Podstawy składni Java

- Wprowadzenie do składni języka

- Klasy Java

- Metoda main

-

Dane w języku Java

- Dane zmienne i stałe

- Praca z łańcuchami znaków

- Praca z liczbami stało i zmiennoprzecinkowymi

- Manipulowanie danymi liczbowymi

- Tablice w języku Java

-

Zarządzanie przepływem danych

- Praca z warunkami - instrukcje warunkowe

- Operatory relacyjne i warunkowe

- Więcej sposobów wykorzystania konstrukcji if/else

- Korzystanie z instrukcji Switch

- Praca z kolekcjami i listami

- Przetwarzanie kolekcji

-

Przegląd IDE

- Apache NetBeans

- Eclipse

- IntelliJ

dni 2
Dzień 2

- Praca z obiektami i klasami

- Definiowanie pól i metod

- Deklarowanie, tworzenie instancji i inicjowanie obiektów

- Praca z odniesieniami (referencjami) do obiektów

-

Manipulowanie danymi stringowymi

- Korzystanie z metod klasy String

- Korzystanie z Java API Docs

- Korzystanie z klasy StringBuilder

-

Więcej o podstawowych typach danych

- Operatory numeryczne

- Promowanie i rzutowanie zmiennych

- Praca z datami

- Parsowanie Args Array

-

Metody klas w Javie

- Korzystanie z metod

- Argumenty metody i zwracane wartości

- Metody i zmienne statyczne

- Przekazywanie argumentów do metod

- Przeciążenie metod

-

Enkapsulacja

- Kontrola dostępu

- Hermetyzacja

- Przeciążanie konstruktorów

-

Więcej o tablicach i pętlach

- Dwuwymiarowe tablice

- Alternatywne konstrukcje zapętlone

- Zagnieżdżanie pętli

- Klasa ArrayList

dni 3
Dzień 3

Dziedziczenie obiektów

- Na czym polega dziedzicznie w programowaniu obiektowym

- Wprowadzenie polimorfizmu

- Klasy abstrakcyjne

- Praca z klasami bazowymi i potomnymi

- Przeciążanie metod

- Tworzenie i rozszerzanie klas abstrakcyjnych

-

Interfejsy w Javie

- Interfejs a klasa abstrakcyjna

- Polimorfizm w klasach JDK

- Korzystanie z interfejsów

- Korzystanie z interfejsu listy

-

Zaawansowana obsługa obiektów

- Referencje

- Stos

- Garbage collector

- Konwersje i rzutowanie raz jeszcze

- Porównywanie obiektów, metody equals i hashCode

-

Wprowadzenie do wyrażeń Lambda

-

Obsługa wyjątków

- Wprowadzenie

- Propagacja wyjątków

- Przechwytywanie i rzucanie wyjątków

- Obsługa wielu wyjątków i błędów

-

Testy jednostkowe

-

Adnotacje w języku Java

-

Przenośność Javy

- Java w Windows

- Java w Linux

- Java na urządzeniach mobilnych

-

Podsumowanie szkolenia

Cena od 1800 PLN netto/osobę
1800
Koszt: 1800 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.