Home > Szkolenia > JavaScript – wzorce projektowe

JavaScript – wzorce projektowe - 3 dni

wzorce projektowe
JavaScript – wzorce projektowe
2600

Szkolenie JavaScript – wzorce projektowe jest przeznaczony dla osób, odpowiedzialnych za tworzenie i dostarczanie oprogramowanie, takich jak: programiści, architekci, managerowie…

Wzorce projektowe to sformalizowane najlepsze praktyki, które programista może wykorzystać do rozwiązywania typowych problemów podczas projektowania aplikacji lub systemu. To szablony do rozwiązywania typowych problemów w inżynierii oprogramowania. Zapewniają powtarzalne rozwiązania, które możesz zastosować w przypadku niektórych typowych problemów, z którymi się spotykasz. Wzorce projektowe nie są gotowym rozwiązaniem, kodem, klasą lub biblioteką, które można zaimportować do projektu. Stanowią ogólne rozwiązanie problemu. Każdy projekt będzie miał nieco inny sposób na jego rozwiązanie.

Forma szkolenia jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonego architekta oprogramowania z wieloletnią praktyką w branży, oraz warsztaty na których uczestnicy będą mieli okazję w sposób praktyczny wykorzystać uzyskaną wiedzę. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie / Organizacja kodu / Wzorce kreacyjne / Wzorce strukturalne / Wzorce operacyjne

1. Wprowadzenie

- Czym jest wzorzec projektowy

- Antywzorce

- Powszechne korzystanie z języka JavaScript

2. Organizacja kodu

- Struktura kodu

- Zasięg globalny

- Obiekty w języku JavaScript

- Tworzenie prototypu

- Dziedziczenie

- Moduły

- Klasy

- Najlepsze praktyki związane z procedurami i rozwiązywaniem problemów

3. Wzorce kreacyjne

- Fabryka abstrakcyjna

- Budowniczy

- Metoda wytwórcza

- Singleton

- Prototyp

4. Wzorce strukturalne

- Adapter

- Most

- Kompozyt

- Dekorator

- Fasada

- Pyłek

- Pełnomocnik

5. Wzorce operacyjne

- Łańcuch odpowiedzialności

- Polecenie

- Interpreter

- Iterator

- Mediator

- Memento

- Obserwator

- Stan

- Strategia

- Metoda szablonowa

- Odwiedzający

dni 2
Programowanie funkcyjne / Programowanie reaktywne / Wzorce aplikacji / Wzorce internetowe

6. Programowanie funkcyjne

- Funkcje w programowaniu funkcyjnym

- Przekazywanie funkcji

- Filtry i potoki

- Akumulatory

- Zapamiętywanie

- Tworzenie instancji

7. Programowanie reaktywne

- Zmiany stanu aplikacji

- Strumienie

- Filtrowanie strumieni

- Scalanie strumieni

- Strumienie powiązane z multipleksowaniem

8. Wzorce aplikacji

- Historia

- Model View Controller

- Model View Presenter

- Model View ViewModel

9. Wzorce internetowe

- Wysyłanie kodu JavaScript

- Dodatki

-- Biblioteka jQuery

-- Biblioteka d3

- Wielowątkowość

- Wzorzec Wyłącznik

- Wzorzec obiektów Promise

dni 3
Wzorzec przesyłania komunikatów / Mikrousługi / Wzorce używane do testowania / Wzorce zaawansowane

10. Wzorzec przesyłania komunikatów

- Czym jest komunikat

- Żądanie – Odpowiedź

- Publikowanie – Subskrybowanie

- Kolejki utraconych wiadomości

11. Mikrousługi

- Fasada

- Selektor usługi

- Usługi agregujące

- Potok

- Aktualizator komunikatów

- Wzorce niepowodzeń

12. Wzorce używane do testowania

- Piramida testowania

- Testy jednostkowe

- Technika Arrange-Act-Assert

- Obiekty fałszywe

- Szpiedzy testów

- Elementy zastępcze

- Atrapa obiektu

- Technika monkey patching

- Interakcja z interfejsem użytkownika

13. Wzorce zaawansowane

- Wprowadzanie zależności

- Przetwarzanie końcowe w czasie rzeczywistym

- Programowanie aspektowe

- Kody mixin

- Makra

Cena od 2600 PLN netto/osobę
2600
Koszt: 2600 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.