Home > Szkolenia > Podstawy administracji PostgreSQL

Podstawy administracji PostgreSQL - 3 dni

podstawy administracji postgresql
Podstawy administracji PostgreSQL
2300

Szkolenie Podstawy administracji PostgreSQL jest przeznaczony dla osób, które rozpoczynają swoją karierę w administracji bazami danych lub mają już doświadczenie w administracji bazami danych, ale PostgreSQL jest dla nich nowym zagadnieniem. Udział w tym szkoleniu pomoże uczestnikowi przygotować się do codziennych zadań z jakimi każdego dnia mierzy się administrator. Przybliżone i przećwiczone zostaną zagadnienia związane z administracją i zarządzaniem, które administratorzy będą wykonywać już jako DBA PostgreSQL i powoli skupiają się na nowym celu czyli zarządzaniu dużymi bazami danych.

Uczestnik szkolenia Podstawy administracji PostgreSQL zostanie wprowadzony w zagadnienia związane z architekturą systemu PostgreSQL. Samodzielnie przeprowadzi instalację oraz skonfiguruje zmienne środowiskowe. Na zajęciach kursanci poznają sposoby modelowania baz danych oraz nauczą się ich konfigurowania. Dowiedzą się również jak tworzyć klastry. Po wprowadzających informacjach przyszli administratorzy zmierzą się z zagadnieniami, które stanowią codzinność na tym stanowisku pracy czyli ze standarowymi czynnościami związanymi z: utrzymaniem bazy, robieniem backupów i upgradów a także bieżącym monitoringiem. Nie może zabraknąć tutaj również przenoszenia i migracji danych.

Jest to pierwsza część kompleksowego kursu który ma na celu przekazanie Uczestnikowi wiedzy, umożliwiajacej mu administrowanie danymi przechowywanymi w bazie danych PostgreSQL oraz rozwinięcie umiejętności SQL wykraczających poza podstawy.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenia Podstawy administracji PostgreSQL. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystają poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Dzień 1 Wprowadzenie / PostgreSQL architektura systemu / Instalacja / Klaster / Modelowanie

1. Wprowadzenie

- Wprowadzenie do systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych

- Właściwości ACID

- Wprowadzenie do SQL

- Krótko o historii i przyszłości PostgreSQL

- Funkcje PostgreSQL

- Powody dla których PostgreSQL jest uważany za najbardziej poszukiwaną bazę danych

- Przegląd architektury bazy danych PostgreSQL

- Ograniczenia bazy danych

-

2. PostgreSQL - architektura systemu

- Przedstawienie architektury

- Architektura pamięci

- Architektura procesu

- Jak nawiązywane jest połączenie w PostgreSQL

- Commit & Checkpoint

-

3. Instalacja

- Wymagania dla użytkowników systemowych

- Jakie są dostępne opcje instalacji

- Instalacja PostgreSQL

- Konfiguracja zmiennych środowiskowych

-

4. Klaster bazy danych

- Tworzenie klastra bazy danych

- Uruchamianie i zatrzymywanie serwera (pg_ctl)

- Łączenie się z serwerem przy użyciu psql

-

5. Modelowanie bazy danych

- Architektura bazy danych

- Schemat katalogów danych

- Katalog instalacyjny

- Układ strony

- Układ plików WAL

- Zawartość katalogu podstawowego w tym _vm,_fsm i Toast Table

dni 2
Dzień 2 Konfiguracja / Tworzenie i zarządzanie bazami danych / Backup / Recovery / Maintenance

6. Konfiguracja

- Konfiguracja postgresql.conf & pg_hba.conf

- Znaczenie ważnych parametrów PostgreSQL

- Zarządzanie log'ami

-

7. Tworzenie i zarządzanie bazami danych

- Tworzenie baz danych

- Tworzenie Użytkowników

- Tworzenie schematów

- Ścieżka wyszukiwania schematu

-

8. Backup oraz Recovery & Point-in Time Recovery

- Przykłady

- SQL Dump Backups

- Przywracanie SQL Dumps

- Kopie zapasowe katalogów online

- Archiwizacja ciągła

- Jak używać pg_basebackup dla backup'ów Online

- Koncepcje Point-In Time Recovery

-

9. Utrzymanie / Maintenance

- Utrzymanie bazy danych

- Maintenance Tools

- Statystyki Optymalizatora.

- Fragmentacja danych

- Vacuuming

- Komendy Vacuuming

- Zjawisko Transaction ID Wraparound

- Vacuum Freeze

- Monitoring bazy danych

dni 3
Dzień 3 Katalog danych / Migracja / Upgrade / Monitoring

10. Katalog danych

- Schemat katalogu systemu

- Tabele systemowe

-

11. Przenoszenie i migracja danych

- Ładowanie plików płaskich

- Import i export danych przy użyciu COPY

- Przykłady użycia komendy COPY

-

12. Dobre praktyki podczas upgrade'u

- Zmiana wersji i upgrade

- Kiedy należy zrobić upgrade

- Plan upgrade'u

- Upgrade przy uzyciu pg_upgrade

- Najlepsze praktyki podczas upgrade'u

-

13. Monitoring bazy danych

- Systematyczność kluczem do sukcesu

- pgbadger

- pgbench

Cena od PLN2,300/osobę
2,300
Koszt 2,300 PLN

Cena

Podana cena jest ceną, która stanowi całość kosztów ponoszonych przez Uczestnika.

Ważne w przypadku firm: Jest to kwota brutto, czyli zawiera już podatek VAT.

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Autorskie materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.