Home > Szkolenia > Podstawy administracji PostgreSQL

Podstawy administracji PostgreSQL - 3 dni

podstawy administracji postgresql
Podstawy administracji PostgreSQL
3500

Szkolenie Podstawy administracji PostgreSQL jest przeznaczony dla osób, które rozpoczynają swoją karierę w administracji bazami danych lub mają już doświadczenie w administracji bazami danych, ale PostgreSQL jest dla nich nowym zagadnieniem. Udział w tym szkoleniu pomoże uczestnikowi przygotować się do codziennych zadań z jakimi każdego dnia mierzy się administrator. Przybliżone i przećwiczone zostaną zagadnienia związane z administracją i zarządzaniem, które administratorzy będą wykonywać już jako DBA PostgreSQL i powoli skupiają się na nowym celu czyli zarządzaniu dużymi bazami danych.

Uczestnik szkolenia Podstawy administracji PostgreSQL zostanie wprowadzony w zagadnienia związane z architekturą systemu PostgreSQL. Samodzielnie przeprowadzi instalację oraz skonfiguruje zmienne środowiskowe. Na zajęciach kursanci poznają sposoby modelowania baz danych oraz nauczą się ich konfigurowania. Dowiedzą się również jak tworzyć klastry. Po wprowadzających informacjach przyszli administratorzy zmierzą się z zagadnieniami, które stanowią codzinność na tym stanowisku pracy czyli ze standarowymi czynnościami związanymi z: utrzymaniem bazy, robieniem backupów i upgradów a także bieżącym monitoringiem. Nie może zabraknąć tutaj również przenoszenia i migracji danych.

Jest to pierwsza część kompleksowego kursu który ma na celu przekazanie Uczestnikowi wiedzy, umożliwiajacej mu administrowanie danymi przechowywanymi w bazie danych PostgreSQL oraz rozwinięcie umiejętności SQL wykraczających poza podstawy.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenia Podstawy administracji PostgreSQL. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystają poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Dzień 1 Wprowadzenie / PostgreSQL architektura systemu / Instalacja / Klaster / Modelowanie

1. Wprowadzenie

Wprowadzenie do systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych.

Właściwości ACID

Wprowadzenie do SQL

Historia i przyszłość PostgreSQL

Funkcje PostgreSQL

Powody dla których PostgreSQL jest uważany za najbardziej poszukiwaną bazę danych

Przegląd architektury

Ograniczenia bazy danych PostgreSQL

-

2. PostgreSQL architektura systemu

Opis architektury

Architektura pamięci

Architektura procesu

Jak nawiązywane jest połączenie w PostgreSQL

Commit & Checkpoint

-

3. Instalacja

Wymagania na użytkowników systemowych

Opcje instalacji

Instalacja PostgreSQL

Ustawienia zmiennych środowiskowych

4. Klaster bazy danych

Tworzenie klastra bazy danych

Uruchamianie i zatrzymywanie serwera (pg_ctl)

Łączenie się z serwerem przy użyciu psql

-

5. Modelowanie bazy danych

Architektura bazy danych

Schemat katalogów danych

Katalog instalacyjny

Układ strony

Układ plików WAL

Zawartość katalogu podstawowego w tym _vm,_fsm i Toast Table

dni 2
Dzień 2 Konfiguracja / Tworzenie i zarządzanie bazami danych / Backup / Recovery / Maintenance

6. Konfiguracja

Konfiguracja postgresql.conf & pg_hba.conf

Znaczenie ważnych parametrów PostgreSQL

Zarządzanie log'ami

-

7. Tworzenie i zarządzanie bazami danych

Tworzenie baz danych

Tworzenie Użytkowników

Tworzenie schematów

Ścieżka wyszukiwania schematu

-

8. Backup oraz Recovery & Point-in Time Recovery

Przykłady

SQL Dump Backups

Przywracanie SQL Dumps

Kopie zapasowe katalogów online

Archiwizacja ciągła

Jak używać pg_basebackup dla backup'ów Online

Koncepcje Point-In Time Recovery

-

9. Utrzymanie / Maintenance

Utrzymanie bazy danych

Maintenance Tools

Statystyki Optymalizatora.

Fragmentacja danych

Vacuuming

Komendy Vacuuming

Zjawisko Transaction ID Wraparound

Vacuum Freeze

Monitoring bazy danych

dni 3
Dzień 3 Katalog danych / Migracja / Upgrade / Monitoring

10. Katalog danych

Schemat katalogu systemu

Tabele systemowe

-

11. Przenoszenie i migracja danych

Ładowanie plików płaskich

Import i export danych przy użyciu COPY

Przykłady użycia komendy COPY

-

12. Dobre praktyki podczas upgrade'u

Zmiana wersji i upgrade

Kiedy należy zrobić upgrade

Plan upgrade'u

Upgrade przy uzyciu pg_upgrade

Najlepsze praktyki podczas upgrade'u

-

13. Monitoring bazy danych

Systematyczność kluczem do sukcesu

pgbadger

pgbench

Cena od PLN3,500/osobę
3,500
Koszt 3,500 PLN