Home > Szkolenia > Docker dla programistów

Docker dla programistów - 3 dni

Szkolenie Docker dla programistów
Docker dla programistów
2300

Szkolenie Docker dla programistów skierowane jest dla programistów, administratorów oraz devOps-ów chcących poznać technologie konteneryzacji.

Docker to narzędzie, które pozwala programistom, administratorowm systemów na łatwe wrażanie aplikacji kontenerach do działania na systemie operacyjnym hosta- Linux. Kluczową zaletą platformy Docker jest to, że umożliwia użytkownikom spakowanie aplikacji ze wszystkimi jej zależnościami w ustandaryzowaną jednostkę. W przeciwieństwie do maszyn wirtualnych, kontenery nie wiążą się z dużym obciążeniem, dzięki czemu umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie bazowego systemu i zasobów.

Maszyny wirtualne są bardzo dobrym narzędziem, doskonale sprawdzają się w zapewnianiu pełnej izolacji procesów dla aplikacji, ale ta izolacja wiąże się z dużym nakładem obliczeniowym związanym z wirtualizacją sprzętu.

Kontenery stosują inne podejście: wykorzystując mechanikę niskiego poziomu systemu operacyjnego hosta, kontenery zapewniają większość izolacji maszyn wirtualnych przy ułamku mocy obliczeniowej.

Szkolenie Docker dla programistów – czego nauczą się Uczestnicy? Nauczą się w jaki sposób stworzyć aplikację dla platformy Docker.

Forma szkolenie Docker dla programistów jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonego trenera z wieloletnią praktyką w branży programowania, oraz ćwiczenia na których uczestnicy będą mieli okazję w sposób praktyczny wykorzystać uzyskaną wiedzę. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie / Tworzenie aplikacji z użyciem VirtualBox i kontenerów Docker / Docker Hub / Tworzenie systemów

1. Wprowadzenie

- Jak się to wszystko zaczęło?

- Wirtualizacja jako sposób na optymalne wykorzystanie zasobów

- Wirtualizacja i chmura obliczeniowa

- Optymalizacja zasobów centrów danych przy użyciu kontenerów

2. Tworzenie aplikacji z użyciem VirtualBox i kontenerów Docker

- Problem zanieczyszczenia systemów plików hosta

- Tworzenie maszyn wirtualnych za pomocą programu VirtualBox

- Kontenery Docker

- Pierwsze kroki z platformą Docker

3. Udostępnianie kontenerów w serwisie Docker Hub

- Wprowadzenie do serwisu Docker Hub

- Implementacja kontenera MongoDB w aplikacji

- Wprowadzenie do architektury mikrousługowej

- Implementacja prostej aplikacji mikrousługowej

- Udostępnianie kontenerów w serwisie Docker Hub

4. Tworzenie systemów przy użyciu kontenerów

- Narzędzia Docker Compose

- Lokalne sieci na platformie Docker

- Wiązanie systemów plików hosta i kontenera

- Pozostałe narzędzia kompozycyjne

dni 2
Wdrażanie i uruchamianie kontenerów w środowisku produkcyjnym / Docker Compose / System Jenkins / Platfoma Kubernetes

5. Wdrażanie i uruchamianie kontenerów w środowisku produkcyjnym

- minimalne wymagania dot. Środowiska produkcyjnego

- Zarządzane usługi chmurowe

- Tworzenie klastrów Kubernetes

- Właściwa konfiguracja produkcyjna

6. Wdrażanie aplikacji przy użyciu Docker Compose

- Wymagania dla aplikacji jednoserwerowej

- Przygotowanie hosta do uruchomienia platformy Docker i narzędzia Docker Compose

- Wdrażanie aplikacji przy użyciu plików konfiguracyjnych i skryptów

- Monitorowanie aplikacji

- Ograniczenia aplikacji jednoserwerowych

7. Ciągłe wdrażanie oprogramowania przy użyciu systemu Jenkins

- Plik Jenkinsfile i połączenie z serwerem

- Modyfikowanie konfiguracji za pomocą systemy Jenkins

- Wdrożenia w kilku środowiskach

- Złożoność i ograniczenia skalowalności systemu Jenkins

8. Wdrażanie kontenerów Docker przy uzyciu platformy Kubernetes

- Lokalna instancja platformy Kubernetes

- Wdrożenie przykładowej aplikacji

- Dobór dystrybucji platformy Kubernetes

- Pojęcia stosowane w platformie Kubernetes

- Konfigurowanie usługi AWS EKS za pomocą szblonu CloudFormation

- Wdrożenie aplikacji w klastrze AWS ESK i ograniczenie zasobów

- Repozytorium AWS Elastic Container Registry

- Rozdzielanie środowisk przy pomocy etykiet i przestrzeni nazw

dni 3
Monitorowanie kontenerów Docker / Skalowanie i testy obciążeniowe / Bezpieczeństwo / Podsumowanie

9. Monitorowanie kontenerów Docker przy użyciu systemów: Prometeus, Grafana, Jaeger

- Dzienniki kontenerów Docker i programów uruchomieniowych

- Testy dostępności, gotowości i uruchamiania w platformie Kubernetes

- Zbieranie wskaźników i wysyłanie alarmów za pomocą systemu Prometeus

- Wizualizacja danych operacyjnych za pomocą systemu Grafana

- Monitorowanie wydajności aplikacji za pomocą systemu Jaeger

10. Skalowanie i testy obciążeniowe aplikacji w środowisku Docker

- Skalowanie klastra Kubernetes

- Siatka usług Envoy i jej zastosowania

- Testowanie skalowalności i wydajności aplikacji za pomocą narzędzia k6

11. Bezpieczeństwo kontenerów Docker

- Wprowadzenie do bezpieczeństwa kontenerów

- Podstawy bezpieczeństwa i dobre praktyki korzystania z platformy Docker

- Zaawanasowane zabezpieczenia: skrytki, poufne polecenia, znaczniki i etykiety

- Skanowanie, monitorowanie i zewnętrzne narzędzia

12. Podsumowanie szkolenia

Cena od 2300 PLN netto/osobę
2300
Koszt: 2300 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.