Home > Szkolenia > Podstawy administracji WEBCENTER CONTENT SERVER 12C

Podstawy administracji WEBCENTER CONTENT SERVER 12C - 5 dni

Szkolenie IT Podstawy administracji WEBCENTER CONTENT SERVER 12C
Podstawy administracji WEBCENTER CONTENT SERVER 12C
4500

Szkolenie przeznaczone jest dla obecnych lub przyszłych administratorów Oracle WebLogic Server 12c. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się w jaki poprawny sposób instalować i konfigurować Oracle WebLogic Server 12c. Zajęcia zapewniają administratorom przegląd podstawowych pojęć oraz zaznajamiają z architekturą serwera WebLogic Server. Wiecej informacji w Programie szkolenia.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

dni 1
Podstawy WebCenter Content Server 12c / Instalacja WebCenter Content

Przegląd podstawowych komponentów środowiska Oracle Fusion Middleware (FMW)

- Koncepcja architektoniczna FMW, rola poszczególnych komponentów w architekturze środowiska

- Przegląd architektury Webcenter Content Server

Przegląd typowych zadań administratora FusionMiddleware

- Przegląd typowych zadań administratora WebCenter Content

- Narzędzia wykorzystywane do administracji WebCenter Content

Opis komponentów Wencenter Content

-

Instalacja WebCenter Content:

Planowanie Instalacji

Lista pre-rekwizytów (zainstalowanych uprzednio produktów) wymaganych przed przystąpieniem do Instalcji WebCenter Content

Wymagania dotyczące Instalacji WebCenter Content

Instacja WebCenter Content

dni 2
Użytkownik Webcenter Content Server / Implementacja zabezpieczeń

Zadania użytkownika Webcenter Content Server:

Omówienie interfejsu użytkownika

- Personalizacja Oracle WebCenter Content Server

Wprowadzanie kontentu

Przeszukiwanie i subskrypcje

Przeglądanie treści

-

Implementacja zabezpieczeń:

Omówienie zakresu odpowiedzialności Administratora

Implementacja modelu Role-Based Security

Implementacja modelu Account-Based Security

dni 3
Model Metadanych / Konfiguracja WCS

Implementacja modelu Metadanych:

Omówienie typów Treści

Omówienie Metadanych kastomowych (Metadanych użytkownika)

Zależne, kaskadowe Choice Lists

Zarządzanie Metadanymi przy wykorzystaniu reguł (Rules)

Wykorzystanie Profili do kastomiazji Content Pages

-

Konfiguracja Webcenter Content Server:

Konfiguracja Webcenter Content Server przy użyciu Administration Tools

Konfiguracja Webcenter Content Server przy wykorzystaniu Components

dni 4
Konfiguracja WebCenter Content Server / Workflowy WebCenter Content

Konfiguracja Webcenter Content Server do wykorzystania alternatywnych metod wprowadzania Treści oraz masowego wprowadzania treści:

Konfiguracja Webcenter Content Server do współpracy z WebDAV/Desktop Integration Suite

Masowe wprowadzanie treści z użyciem Batch Loader'a

-

Workflowy WebCenter Content:

Omówienie tematyki Workflow

Omówienie Criteria Workflows

Rozszerzanie Workflow'ów

Omówienie integracji z BPEL

dni 5
Zarządzanie Treścią / Migracja Systemu / Integrowanie WebCenter Content

Zarządzanie Treścią:

Zarządzanie Kontentem i Subskrypcjami

Wykorzystanie mechanimzu Folios

- Administracja Folio'sami

Masowe modyfikacje Metadanych Metadata

- Kopie bezpieczeństwa

-

Migracja Systemu:

Konfiguracja Migration Utility (CMU)

Eksport, Import, Replication lub Transfer Treści

-

Integrowanie WebCenter Content:

Omówienie WebCenter Content Web Services

Cena od PLN4,500/osobę
4,500
Koszt 4,500 PLN

Informacje

  • 8