Home > Szkolenia > Szkolenie GIS z wykorzystaniem Python – wprowadzenie

Szkolenie GIS z wykorzystaniem Python – wprowadzenie - 3 dni

szkolenie gis z wykorzystaniem python
Szkolenie GIS z wykorzystaniem Python – wprowadzenie
2100

Szkolenie GIS z wykorzystaniem Python przeznaczone jest dla osób, które chcą zaznajomić się z możliwościami jakie w tym zakresie niesie Python. Python w tym względzie posiada bogate, rozbudowane zaplecze i biblioteki. Wykorzystanie mechanizmów oferowanych przez Pythona pomaga prowadzić analizy, które inaczej wymagałaby zastosowania płatnych rozwiązań.

Python jest interpretowanym, zorientowanym obiektowo, wysokopoziomowym językiem programowania. Wysokopoziomowe wbudowane struktury danych, w połączeniu z dynamicznym pisaniem i dynamicznym wiązaniem, czynią ten język bardzo atrakcyjnym językiem ze względu na szybkie tworzenie aplikacji. Prosta, łatwa do nauczenia składnia Pythona kładzie nacisk na czytelność, a tym samym zmniejsza koszty utrzymania programu i sprawia. Python obsługuje moduły i pakiety, co zachęca do modułowości programu i ponownego wykorzystania kodu. Interpreter Pythona i rozbudowana biblioteka standardowa są dostępne bezpłatnie w postaci kodu źródłowego lub binarnego na wszystkich głównych platformach i mogą być swobodnie rozpowszechniane.

Ponieważ w języku nie ma kroku kompilacji, cykl edycji-testu-debugowania jest niezwykle szybki i wygodny.

Forma szkolenia GIS z wykorzystaniem Python -wprowadzenie, jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów programowania z wieloletnią praktyką w branży, oraz ćwiczenia na których uczestnicy będą mieli okazję w sposób praktyczny wykorzystać uzyskaną wiedzę. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie / Obiekty danych przestrzennych w Shapely / Geopandas / Układy odniesienia / Geocoding / Zapytania

1. Wprowadzenie

- Składnia języka Python - Przypomnienie

- Analiza danych za pomocą Pyton

- Wsparcie dla GIS w bibliotekach Python

- Instalacja środowiska developerskiego

2. Podstawowe obiekty danych przestrzennych w Shapely

- Punkt

- Linia

- Łamana

- Wielokąt

- Kolekcje obiektów geometrycznych

- Ładowanie oraz eksport danych wektorowych w Python

3. Wprowadzenie do Geopandas

- Ładowanie Shapefile za pomocą Geopandas

- Dostęp do informacji o geometrii w GeoDataFrame

- Anatomia DataFrame

- Obiekty geometryczne w Geopandas

- Zapis do Shapefiles w Geopandas

4. Układy odniesienia (układy współrzednych, CRS) w Geopandas

- Radzenie sobie z różnymi formatami CRS

- Przegląd układów współrzędnych

- Wyliczanie odległości

- Warstwy w Geopandas

5. Geocoding (z uzyciem Nominatium) w Geopandas

6. Zapytania typu "Point in Polygon"

- Przynależność do obszaru zdefiniowanego wielokątem

- Przecięcia

- Prakryczny "Point in Polygon" w Geopandas

--Odczyt KML

dni 2
Indeks przestrzenny / Przestrzenne złożenie warstw / Najbliższe sąsiedztwo / Operacje geometryczne / Reklasyfikacja danych / Mapy statyczne

7. Indeks przestrzenny - Jak przyspieszyć zapytania przestrzenne?

- Indeks przestrzenny w Geopandas

8. Przestrzenne Złożenie warstw

- Problem Spatial join

- Spatial joins w Geopandas

9. Analiza najbliższego sąsiedztwa

- Nearest point z użyciem Shapely

- Nearest point z użyciem Geopandas

- Analiza najbliższego sąsiedztwa dla dużyych zbiorów danych

10. Operacje geometryczne

- Analiza nakładania

- Agregacja danych

- Upraszczanie danych

11. Reklasyfikacja danych

- Klasyfikatory danych

12. Mapy statyczne

- Mapy statyczne w Geopandas

- Mapy bazowe (podkłady) ładowane ze źródeł zewnętrznych

dni 3
Mapy interaktywne / Open Street Maps / Analiza sieci w Pythonie / Python w QGIS / Dane rastrowe na mapach

13. Mapy interaktywne

- Zastosowanie JavaScript

- Od Matplotlib do Leaflet za pomocą Mplleaflet

- Zastosowanie Folium - elemnty dynamiczne map

14. Open Street Maps

- OSMnx

- Pobieranie danych i wizualizacja OpenStreetMap z wykorzystaniem OSMnx

15. Analiza sieci w Pythonie

- Analiza sieci dróg w Python

- Poszukiwanie najkrótszej drogi (routing)

16. Zastosowanie Pythona w QGIS

- PyQGIS

- Tworzenie skrypy PyQGIS

- Prosty plugin QGIS

17. Dane rastrowe na mapach

- Automatyczne pobieranie danych za pomocą Pythona

- Odczytywanie plików rastrowych za pomocą Rasterio

- Wizualizacja warstw rastrowych

- Maskowanie / przycinanie rastra

- Algebra mapy rastrowej

- Tworzenie mozaiki rastrowej

- Statystyki strefowe

- Odczytywanie plików GeoTIFF zoptymalizowanych pod kątem chmury

Cena od 2100 PLN netto/osobę
2100
Koszt: 2100 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.