Home > Szkolenia > Programowanie PL/pgSQL dla początkujących

Programowanie PL/pgSQL dla początkujących - 2 dni

szkolenie sql
Programowanie PL/pgSQL dla początkujących
2500

Kurs Programowanie PL/pgSQL dla początkujących przeznaczony jest dla wszystkich, którzy znają język SQL i chcieliby rozpocząć pracę z PL/pgSQL.

Główne zalety języka PL/pgSQL:

  • PL/pgSQL jest językiem proceduralnym, dzięki niemu możemy wykonać blok instrukcji wewnątrz serwera bazy danych.
  • Pomaga wyeliminować dodatkowy ruch między serwerem a klientem.
  • Pozwala na wykorzystanie takich funkcji jak: zmienna, dynamiczne zapytanie, kursor, wyzwalacz, polecenie transakcji…
  • Podobnie jak w języku SQL, możemy również ustawić wartość zwracaną w PL/pgSQL.
  • Mamy wiele sposobów na napisanie bloku PL/pgSQL w celu zwiększenia wydajności zapytań.
  • Wszystkie plany zapytań można buforować i wykorzystać jako przygotowane zestawienie.

Na początek kursu Programowanie PL/pgSQL dla początkujących, Uczestnicy zapoznają się z wiadomościami wprowadzającymi do języka proceduralnego jakim jest PL/pgSQL. Poznają środowisko PL/pgSQL oraz zostanie wyjaśnione jego działanie. Uczestnicy szkolenia Programowanie PL/pgSQL dla początkujących dowiedzą się m.in. jak działają funkcje, pętle, kursory, trgiggery oraz do szego służą struktury kontrolne. Dowiedzą się jak pisać procedury, aby otrzymać dane na których im zależy. Nauczą się również wyodrębniania JSON’a oraz jeszcze kilku przydatnych umiejętności, które na pewno przydadzą się w pracy z PL/pgSQL.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenia Programowanie PL/pgSQL dla początkujących. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystają poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy,  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie / Funkcje / Struktury kontrolne / Pętle / Dynamiczny SQL / Kursory / Zwrot danych

1. Wprowadzenie do PL/pgSQL

- Wyjaśnienie czym jest język proceduralny z przykładami

- Do czego służy język PL/pgSQL

- Jak działa PL/pgSQL

- Środowisko PL/pgSQL

2. Język proceduralny PL/pgSQL:

- Rodzaje bloków PL/pgSQL

- Struktura anonimowego bloku

- Komentarze

- Zmienne

- Obsługa zmiennych

- Deklaracje

- %TYPE

- %ROWTYPE

- Rekordy

- Variable Scope

- Qualify an Identifier

- Użycie RAISE

- Przypisywanie wartości

- Stosowanie SELECT w PL/pgSQL

- Wykorzystanie INSERT / UPDATE / DELETE

- Użycie PERFORM

- Struktura bloków nazwanych

3. Funkcje PL/pgSQL

- Przykłady Funkcji

- Stosowanie $

- Parametry Funkcji

- Parametry domyślne

- Assertions – twierdzenia

4. Struktury kontrolne PL/pgSQL

- Kontrola przepływu

- Instrukcja warunkowa IF

- Zagnieżdżona instrukcja IF

- Instrukcja warunkowa ELSIF

- Instrukcja wyboru CASE

- Wyszukiwanie Instrukcji CASE:

-- WHEN

-- FOUND

5. Pętle

- Unconstrained Loop

- WHILE Loop

- FOR Loop

- FOREACH Loop

6. Dynamiczny SQL

- Ostrożności nigdy za wiele:

-- Execute,

-- Execute Into,

-- Execute Using

7. Kursory PL/pgSQL

- Kursory

- Kursor FLOW

- Deklarowanie kursorów

- Metoda OPEN

- Fetching data

8. Zwrot danych w PL/pgSQL

- Zwrot wartości skalarnych

- Zwrot zestawu danych - SETS

- Zwrot Rekordów

- Zwrot Zestawów Rekordów

- Parametry OUT

- Ustrukturyzowane zestawy rekordów

- Refcursors

dni 2
Informacje Meta oraz wyjątki / Triggery / Partycjonowanie tabeli / Wyodrębnianie JSON / EVENT TRIGGERS / Best Practices

9. Obsługa informacji Meta oraz wyjątków

- Informacje Meta

- Wyjątki

- Przykłady błędów w kodzie

- Informacje dotyczące wyjątków

- Propagowanie wyjątków

10. Triggery PL/pgSQL

- Omówienie Triggerów

- Przypadki użycia

- Struktura Triggera

- Funkcje Triggera

- Trigger Events:

-- Insert

-- Update

-- Delete

-- Truncate

- Timing

- Frequency

- Trigger Overhead

- Argumenty: NEW, OLD

- NEW vs OLD

- Argumenty:

-- TG_OP

-- TG_NAME

-- TG_WHEN

-- TG_LEVEL

- Argumenty:

-- TG_TABLE_NAME

-- TG_RELNAME

-- TG_RELID

-- TG_TABLE_SCHEMA

-- TG_NARGS

-- TG_ARG[]

- Triggery - przypadki użycia

12. Partycjonowanie tabeli przed POSTGRESQL 10

- Wydajność

- Przenoszenie partycji

- Trigger - przypadek użycia

13. Wyodrębnianie JSON

- Trigger - przypadek użycia

- Unieważnienie Cache'a

- Unieważnienie Cache'a - Async

14. Triggery Zdarzenia:

-- ddl_command_start

-- ddl_command_end

-- table_rewrite

-- sql_drop

- Tagi Zdarzenia

- Funkcje Triggera Zdarzenia:

-- pg_event_trigger_ddl_commands

-- pg_event_trigger_dropped_objects

-- pg_event_trigger_table_rewrite_oid

-- pg_event_trigger_table_rewrite_reason

- Przykłady użycia Event Trigger Functions

15. PL/pgSQL Best Practices

Cena od PLN2,500/osobę
2,500
Koszt 2,500 PLN

Cena

Podana cena jest ceną, która stanowi całość kosztów ponoszonych przez Uczestnika.

Ważne w przypadku firm: Jest to kwota brutto, czyli zawiera już podatek VAT.

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Autorskie materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.