Home > Szkolenia > Analiza danych w Python – wprowadzenie

Analiza danych w Python – wprowadzenie - 2 dni

analiza danych w python
Analiza danych w Python – wprowadzenie
1600

Szkolenie Analiza danych w Python przeznaczone jest dla osób, które zajmują się analizą dancyh i chcą zaznajomić się z możliwościami jakie w tym zakresie niesie Python. Python w tym względzie posiada bogate, rozbudowane zaplecze i biblioteki. Wykorzystanie mechanizmów oferowanych przez Pythona pomaga prowadzić analizy, które inaczej wymagałaby zastosowania płatnych rozwiązań.

Python jest interpretowanym, zorientowanym obiektowo, wysokopoziomowym językiem programowania. Wysokopoziomowe wbudowane struktury danych, w połączeniu z dynamicznym pisaniem i dynamicznym wiązaniem, czynią ten język bardzo atrakcyjnym językiem ze względu na szybkie tworzenie aplikacji. Prosta, łatwa do nauczenia składnia Pythona kładzie nacisk na czytelność, a tym samym zmniejsza koszty utrzymania programu i sprawia. Python obsługuje moduły i pakiety, co zachęca do modułowości programu i ponownego wykorzystania kodu. Interpreter Pythona i rozbudowana biblioteka standardowa są dostępne bezpłatnie w postaci kodu źródłowego lub binarnego na wszystkich głównych platformach i mogą być swobodnie rozpowszechniane.

Ponieważ w języku nie ma kroku kompilacji, cykl edycji-testu-debugowania jest niezwykle szybki i wygodny.

Forma szkolenia Analiza danych w Python -wprowadzenie, jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów programowania z wieloletnią praktyką w branży, oraz ćwiczenia na których uczestnicy będą mieli okazję w sposób praktyczny wykorzystać uzyskaną wiedzę. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Python Fundamentals / Analiza danych / Składowanie danych / Pętle / Instrukcje warunkowe / Funkcje

1. Wprowadzenie do języka Python - Python Fundamentals

- Zmienne

- Typy danych

- Użycie zmiennych w Python

- Wbudowane funkcje Python'a

2. Analiza danych tabelarycznych

- Numpy

- Ładowanie danych

- Ładowanie danych z wielu plików

- Dzielenie, "szatkowanie" i łączenie zbiorów danych

- Podstawy analizy danych

- Wizualiacja danych tabelarycznych za pomocą matplotlib

3. Składowanie danych w postaci list

- Wprowadzenie do List

- Zmiany w zawartości Listy

- Listy Zagłębione

- Listy Heterogeniczne

4. Cykliczne przetwarzanie danych - Pętle

5. Instrukcje warunkowe

6. Funkcje

- Definiowanie własnych funkcji

- Wywoływanie funkcji

- Co się dzieje podczas wywołania funckji z poziomu programu?

- Zakresy widoczności zmiennych

- Return w funkcjach Python

- Dokumemtowanie funkcji

- Definiowanie wartości domyślnych

dni 2
Błędy i Wyjątki / Programowanie defensywne / Zwiększenie niezawodności / Debugowanie / Uruchamianie programów Python

7. Błędy i Wyjątki

- Jak Python raportuje błędy?

- Przechwytywanie wyjątków w kodzie Python

8. Programowanie defensywne

9. Jak mogę zwiększyć niezawodność moich programów?

- Asercje

- Test-Driven Development

10. Debugowanie

11. Uruchamianie programów Python

- Przekazywanie argumentów do programów uruchamianych z linii poleceń

- Obsługa wielu plików

- Flagi linii poleceń

- Standardowe wejście

Cena od 1600 PLN netto/osobę
1600
Koszt: 1600 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.