Home > Szkolenia > Szkolenie Knockout – tworzenie aplikacji od podstaw

Szkolenie Knockout – tworzenie aplikacji od podstaw - 2 dni

szkolenie knockout
Szkolenie Knockout – tworzenie aplikacji od podstaw
1600

Knockout to biblioteka JavaScript, która pomaga tworzyć bogate, responsywne interfejsy użytkownika do wyświetlania i edytowania, z przejrzystym podstawowym modelem danych. Za każdym razem, gdy sekcje interfejsu użytkownika, które aktualizują się dynamicznie (np. Zmieniają się w zależności od działań użytkownika lub gdy zmienia się zewnętrzne źródło danych), Knockout pomaga we wdrożeniu go w prostszy i łatwiejszy sposób. Na początek nauki JavaScript możesz również wybrać mniej wymagająca bibliotekę JS, a mianowicie Vue.js – przejdź do szkolenia.

Szkolenie Knockout – tworzenie aplikacji od podstaw, rozpocznie się od wprowadzenia i przybliżenia istoty samej biblioteki. Następnie Uczestnicy przygotują środowisko programistyczne i uruchomią bibliotekę Knockout.js. Omówione zostaną zagadniania związane z „observables”, wiązaniami deklaratywnymi, komponentami nastepnie Kursanci utworzą własne wiązania. Po przejściu tych punktów programu Uczestnicy przejdą do zagadnień zaawansowanych takich jak współpraca z jQuery przy obsłudze JSON, dodawanie funkcji niestandardowych, automatyczne mapowanie zmiennych, wspołpraca z RequireJS. Oczywiście nie może również zabraknąć testowania aplikacji i testów jednostkowych.

Poprzez Routing i budowanie niestandardowych dyrektyw i strumieni przejdą do tworzenia formularzy. Podczas ostatniego dnia szkolenia Kursanci  zapoznają sie również z testowaniem kodu oraz środowiskiem produkcyjnym.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane zagadnienia, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas Szkolenie Knockout – tworzenie aplikacji od podstaw. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystują poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie / Observables / Wiązania deklaratywne

1. Wprowadzenie

- Czym jest Knockout.js?

- Przygotowanie środowiska programistycznego

- Instalacja i uruchomienie Knockout.js

- Fundamenty knockout:

-- Zmienne obserwowalne i śledzenie zależności

-- Powiązania deklaratywne

-- Szablony

-

2. Observables

- Koncepcja MVVM

- Model w Knockout.js

- Czym jest Observable

- Podstawy zmiennych obserwowalnych

- Wiązania deklaratywne w skrócie

- Tablicowe zmienne obserwowalne

- Observable wyliczane

-- Read-only

-- Modyfikowalne , wyliczane zmienne obserwowalne

-- Jak działa śledzenie zależności

-- "Czyste" zmienne wyliczane

-

3. Wiązania deklaratywne

- Wiązania deklaratywne (bindingi) i ich rodzaje

- Praca z wiązaniami tekstu i wyglądu

-- Wiazania typu visible i hidden

-- Wiązania tekstowe

-- Wiązania elementów DOM i ich atrybutów

-- Wiazania dotyczące look & feel

- Sterowanie przetwatrzaniem HTML

-- Sterowanie przepływem

-- Wiązania komponentów

-- Wiązania zdarzeń

- Przetwarzanie formularzy

-- Rodzaje wiązań

-- Składnia wiązań do pól formularzy

-- Praca z wiązaniami do kontrolek na formularzach

- Wiazania na poziomie szablonów

dni 2
Tworzenie własnych wiazań / Komponenty / Zagadnienia zaawansowane

4. Tworzenie własnych wiazań

- Budowa kastomowego wiazania

- Rejestracja wiązania

- Kontrolowanie wiązaniań podrzędnych

- Elemnty wirtualne we wiązaniach

- Niestandardowa logika usuwania wiązań

-

5. Komponenty

- Koncepcja komponentu w Knockout.js

- Definiowanie i rejestracja komponentów niestandardowych

- Wiżaznia do komponentów

- Niestandardowe elementy HTML

-

6. Zagadnienia zaawansowane

- Współpraca z jQuery przy obsłudze JSON

- Extendowanie zmiennych obserwowalnych

- Odroczone aktualizacje

- Dodawanie funkcji niestandardowych za pomocą „fn”

- Obsługa błędów

- Testowanie aplikacji i testy jednostkowe

- Automatyczne mapowanie zmiennych

- Wspołpraca z RequireJS

- KnockoutJS we frameworkach JS

-

7. Podsumowanie i wnioski

Cena od 1600 PLN netto/osobę
1600
Koszt: 1600 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.