Home > Fragmenty szkoleń > Funkcja Python

Funkcja Python

funkcja python

W jaki sposób piszemy i wywołujemy funkcje w Python?

W przykładzie przedstawię prostą funkcję o nazwie powitanie_usera(), której zadaniem będzie wyświetlenie oczywiście powitania. Prosta funkcja Python:

def powitanie_usera(): 1
   """Funkcja wyświetla powitanie użytkownika""" 2
   print("Witaj!!!") 3

powitanie_usera() 4

Jakie informacje znajdują się w wierszu nr 1 ?

Powyższa funkcja posiada najprostszą strukturę funkcji jaką może posiadać funkcja Python. W kodzie przedstawionym w wierszu 1 zawiera słowo kluczowe def, które słuzy do poinformowania Pythona o tym że właśnie definiujemy funkcję. Skąd akurat skrócona forma def? Nie trudno się domyślić, że chodzi po prostu o definicję funkcji, która zawiera między innymi nazwę funkcji. W naszym przykładzie nazwa funkcji to powitanie_usera(), pusty nawias mówi nam że nasza funkcja do działania nie potrzebuje żadnych dodatkowych informacji – pomimo tego sam pusty nawias jest wymagany, tak samo obowiązkowy jest znak : za nawiasem.

Po definicji funkcji, wcięte wiersze kodu zawierają treść funkcji.

Co znajduje się w wierszu nr 2 czyli docstring.

W wierszu opatrzonym potrójnym cudzysłowem znajduje się komentarz lub inaczej docstring, który opisuje działanie funkcji. Komentarze te są później wyszukiwane przez Pythona i wykorzystywane podczas generowania dokumentacji dla utworzonych funkcji.

Wiersz nr 3 – polecenie print

Po uprzednich przygotowaniach przechodzimy do meritum! Czyli do rzeczywistego wiersza kodu zawartego w poleceniu print(„Witaj!!!”). Wiemy już, że zadaniem funkcji powitanie_usera() jest wyświetlenie komunikatu powitalnego Witaj!!!.

Wywołanie funkcji Python- punkt 4

Gdy chcemy użyć funkcji Python mówimy, że wywołujemy funkcję. Aby to zrobić należy podać nazwę funkcji, oczywiście wraz z nawiasem czyli w naszym przypadku: powitanie_usera() Wywołanie funkcji nakazuje Pythonowi wykonanie kodu zawartego w funkcji. Zgodnie z tym co zakodowaliśmy w naszym kodzie na wyjściu otrzymamy komunikat:

Witaj!!!

Po więcej informacji zapraszamy na nasze szkolenia

Może Cię również zainteresować: