Home > Szkolenia > Szkolenie Java EE Enterprise Edition – Tworzenie aplikacji webowych

Szkolenie Java EE Enterprise Edition – Tworzenie aplikacji webowych - 4 dni

Szkolenie Java EE Enterprise Edition - Tworzenie aplikacji webowych
Szkolenie Java EE Enterprise Edition – Tworzenie aplikacji webowych
2500

Szkolenie Java EE, Enterprise Edition – Tworzenie aplikacji webowych  przeznaczone jest dla osób znających podstawy języka Java, które chcą zostać specjalistami w zakresie tworzenia aplikacji webowych Java EE.

Uczestnik szkolenia Java EE Enterprise Edition – Tworzenie aplikacji webowych zostanie wprowadzony w zagadnienia związane m.in. ze środowiskiem JEE oraz architekturą Servletów i MVC. Po wprowadzeniu polegającym na przypomnieniu i usystematyzowaniu wiedzy, Uczestnicy przejdą do podstawowych oraz zaawansowanych zagadnień związanych z JavaServer Pages oraz JavaServer Faces. Po opanowaniu tych umiejętności  Kursanci zapoznają się z Java Persistence API, Usługami sieciowymi, komunikatami SOAP – SAAJ. Następnie, zgodnie z programem, przedstawione i opracowane zostaną zagadnienia związane z WSDL, JAXB, Usługami sieciowymi w Javie – JAX-WS. Na szkoleniu Java EE nie może zabrakać również UDDI, JAXR standardów sieciowych, WebService’ów, usług sieciowych w stylu REST, usług REST w Javie – JAX-RS.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenie Java EE Enterprise Edition – Tworzenie aplikacji webowych. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystają poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy,  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
JEE / JSP / JSF

Środowisko JEE

Architektura Servletów

Servlety i żądania http, model HTTP

Architektura MVC

Cykl życia serwletu HTTP

Pisanie i uruchamianie Servletów HTTP

Przekazywanie i Łącznie

Parametry żądania

Inicjowanie i kontekst serwletu - Parametry

Stan Aplikacji Web i zarządzanie sesją

Adnotacje w JEE 6

Przetwarzanie asynchroniczne (obsługa Ajax)

-

Jak pracować z JSP

Tworzenie Java Server Page

Architektura aplikacji internetowych

Elementy JSP i XML

Wywołania

Obiekty niejawne

Obsługa błędów

Własne Tagi i biblioteki Tagów

Język wyrażeń JSP

Wyrażenia EL

Zmienne i funkcje

-

Cykl życia JSF

Standardowe Tagi JSF

Wyrażenia JSF

Tworzenie i korzystanie z Beans

Nawigacja stron JSF

Konwersja i walidacja danych wejściowych

Obsługa zdarzeń

Użycie Ajaxa z JSF

Facelety

Korzystanie z szablonów

Dostęp do Beans z wykorzystaniem CDI

Osadzenie kontekstu zależności w JEE

Zarządzanie ziarna za pomocą CDI

dni 2
JPA / Usługi sieciowe / Komunikaty SOAP – SAAJ

Analiza JPA

Klasy encyjne

Użycie adnotacji JPA

Entity Manager

Java DB

Transakcje

-

Protokół SOAP:

- struktura komunikatu, rola przestrzeni nazw,

- sposób przesyłania danych, metadanych, informacji o błędzie i danych binarnych,

- wykorzystanie narzędzia SOAP UI do testowania komunikacji SOAP.

-

Struktura komunikatu w SAAJ, wykorzystanie interfejsu DOM:

- tworzenie, wysyłanie i odbieranie komunikatów,

- załączniki binarne,

- stworzenie klienta w technologii SAAJ oraz serwera w technologii SAAJ+servlet

dni 3
WSDL / JAXB / Usługi sieciowe w Javie – JAX-WS

Podstawy XML Schema i jego rola w WSDL:

Struktura komunikatów w stylach RPC, Document oraz „Document-Wrapped”

Wiązanie z protokołem SOAP

Stworzenie opisu własnej usługi sieciowej,

-

JAXB – mapowanie między XML a obiektami Javy:

- Scenariusz Java › XML Schema; dostosowywanie mapowania za pomocą adnotacji,

- Scenariusz XML Schema › Java; dostosowywanie mapowania za pomocą adnotacji w schemacie lub osobnym pliku XML,

- Wykorzystanie klas narzędziowych JAXB,

-

Usługi sieciowe w Javie – JAX-WS:

- Wysokopoziomowe tworzenie usług sieciowych zgodnie ze scenariuszem Java › WSDL (bottom-up) oraz WSDL › Java (top-down),

- Adnotacje JAX-WS i dostosowywanie usług,

- Niskopoziomowe aspekty JAX-WS: implementacja usługi jako provider-a, handler-y, wywołania asynchroniczne,

- Stworzenie własnej usługi sieciowej oraz jej klienta,

dni 4
UDDI i JAXR / Standardy sieciowe / WebServices / REST / JAX-RS

Podsumowanie i przegląd dodatkowych standardów usług sieciowych.

WebServices:

- WS-Interoperability Basic Profile,

- WS-Addressing,

- WS-Security.

-

Usługi sieciowe w stylu REST:

- Idea i praktyka,

- Porównanie z usługami opartymi o SOAP.

-

Usługi REST w Javie – JAX-RS:

- Adnotacje i ich rola,

- Obsługa różnych formatów kodowania danych (tekst, XML, JSON, dane binarne),

- Stworzenie własnej usługi w stylu REST i jej klienta (w implementacji RESTEasy)

Cena od 2500 PLN netto/osobę
2500
Koszt: 2500 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.