Home > Szkolenia > Java Enterprise Edition – Tworzenie aplikacji webowych

Java Enterprise Edition – Tworzenie aplikacji webowych - 4 dni

Szkolenie IT Java Enterprise Edition - Tworzenie aplikacji webowych
Java Enterprise Edition – Tworzenie aplikacji webowych
2890

Do uczestnictwa w kursie zapraszamy osoby, które chcą zostać specjalistami w zakresie tworzenia aplikacji webowych.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

dni 1
JEE / JSP / JSF

Środowisko JEE

Architektura Servletów

Servlety i żądania http, model HTTP

Architektura MVC

Cykl życia serwletu HTTP

Pisanie i uruchamianie Servletów HTTP

Przekazywanie i Łącznie

Parametry żądania

Inicjowanie i kontekst serwletu - Parametry

Stan Aplikacji Web i zarządzanie sesją

Adnotacje w JEE 6

Przetwarzanie asynchroniczne (obsługa Ajax)

-

Jak pracować z JSP

Tworzenie Java Server Page

Architektura aplikacji internetowych

Elementy JSP i XML

Wywołania

Obiekty niejawne

Obsługa błędów

Własne Tagi i biblioteki Tagów

Język wyrażeń JSP

Wyrażenia EL

Zmienne i funkcje

-

Cykl życia JSF

Standardowe Tagi JSF

Wyrażenia JSF

Tworzenie i korzystanie z Beans

Nawigacja stron JSF

Konwersja i walidacja danych wejściowych

Obsługa zdarzeń

Użycie Ajaxa z JSF

Facelety

Korzystanie z szablonów

Dostęp do Beans z wykorzystaniem CDI

Osadzenie kontekstu zależności w JEE

Zarządzanie ziarna za pomocą CDI

dni 2
JPA / Usługi sieciowe / Komunikaty SOAP – SAAJ

Analiza JPA

Klasy encyjne

Użycie adnotacji JPA

Entity Manager

Java DB

Transakcje

-

Protokół SOAP:

- struktura komunikatu, rola przestrzeni nazw,

- sposób przesyłania danych, metadanych, informacji o błędzie i danych binarnych,

- wykorzystanie narzędzia SOAP UI do testowania komunikacji SOAP.

-

Struktura komunikatu w SAAJ, wykorzystanie interfejsu DOM:

- tworzenie, wysyłanie i odbieranie komunikatów,

- załączniki binarne,

- stworzenie klienta w technologii SAAJ oraz serwera w technologii SAAJ+servlet

dni 3
WSDL / JAXB / Usługi sieciowe w Javie – JAX-WS

Podstawy XML Schema i jego rola w WSDL:

Struktura komunikatów w stylach RPC, Document oraz „Document-Wrapped”

Wiązanie z protokołem SOAP

Stworzenie opisu własnej usługi sieciowej,

-

JAXB – mapowanie między XML a obiektami Javy:

- Scenariusz Java › XML Schema; dostosowywanie mapowania za pomocą adnotacji,

- Scenariusz XML Schema › Java; dostosowywanie mapowania za pomocą adnotacji w schemacie lub osobnym pliku XML,

- Wykorzystanie klas narzędziowych JAXB,

-

Usługi sieciowe w Javie – JAX-WS:

- Wysokopoziomowe tworzenie usług sieciowych zgodnie ze scenariuszem Java › WSDL (bottom-up) oraz WSDL › Java (top-down),

- Adnotacje JAX-WS i dostosowywanie usług,

- Niskopoziomowe aspekty JAX-WS: implementacja usługi jako provider-a, handler-y, wywołania asynchroniczne,

- Stworzenie własnej usługi sieciowej oraz jej klienta,

dni 4
UDDI i JAXR / Standardy sieciowe / WebServices / REST / JAX-RS

Podsumowanie i przegląd dodatkowych standardów usług sieciowych.

WebServices:

- WS-Interoperability Basic Profile,

- WS-Addressing,

- WS-Security.

-

Usługi sieciowe w stylu REST:

- Idea i praktyka,

- Porównanie z usługami opartymi o SOAP.

-

Usługi REST w Javie – JAX-RS:

- Adnotacje i ich rola,

- Obsługa różnych formatów kodowania danych (tekst, XML, JSON, dane binarne),

- Stworzenie własnej usługi w stylu REST i jej klienta (w implementacji RESTEasy)

Cena od PLN2,890/osobę
2,890
Koszt 2,890 PLN

Informacje

  • 12