Home > Szkolenia > Szkolenie Tworzenie Aplikacji Webowych przy użyciu JavaScript i HTML5

Szkolenie Tworzenie Aplikacji Webowych przy użyciu JavaScript i HTML5 - 6 dni

szkolenie tworzenie aplikacji webowych
Szkolenie Tworzenie Aplikacji Webowych przy użyciu JavaScript i HTML5
3000

Uczestnicy:

 • Osoby rozpoczynające przygodę z HTML i JavaScript, zainteresowane zdobycie kompetencji programisty aplikacji internetowych
 • Programiści aplikacji tradycyjnych, którzy chcą tworzyć aplikacje internetowe przy użyciu JavaScript, HTML5 i CSS
 • Projektanci stron internetowych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności, aby tworzyć interaktywne strony internetowe za pomocą JavaScript
 • Programiści back-endowi języka, którzy chcą rozpocząć tworzenie aplikacji internetowych od strony front-endu

Oczekiwane kompetencje:

Aby pomyślnie ukończyć ten kurs, powinienes posiadać:

 • Chęć poznawania nowych technologii oraz zaangażowanie w procesie zdobywania nowych umiejętności
 • Podstawowe doświadczenie w programowaniu (w dowolnym języku programowania)
 • Podstawowa (techniczną) znajomość sieci Internet

Oczekiwane efekty po „Szkolenie Tworzenie Aplikacji Webowych przy użyciu JavaScript i HTML5”

Po ukończeniu tego kursu powinieneś umieć:

 • Tworzyć aplikacje internetowe za pomocą JavaScript (Vanilla JS), HTML i CSS
 • Oprogramowywać logikę aplikacji za pomocą JavaScript, aby tworzyć interaktywne treści
 • Projektować dokumenty HTML5 tak, aby prezentować na nich dane i wyświetlać interfejsy użytkownika
 • Dodawać style CSS do dokumentów, aby tworzyć atrakcyjne projekty dla swoich aplikacji internetowych

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy,  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie / HTML

1. Wprowadzenie do szkolenia

Przedstawienie agendy oraz celów kursu

1. Wprowadzenie

Jak działa WWW

Wprowadzenie do architektury sieci Internet

-

2. HTML – część 1

Wprowadzenie do protokołu http

Serwery WWW

Podstawy protokołu http

- Wprowadzenie do HTML

-- Struktura strony HTML

-- Kod znacznikowy, znaczniki i elementy

-- Podstawowe znaczniki HTML

--- Struktura strony HTML

--- Kod znacznikowy, znaczniki i elementy

--- Podstawowe znaczniki HTML

-- Dodatkowe znaczniki HTML

-- Model pudełkowy

-- Układy

-- Stylowanie, arkusze CSS

dni 2
Podstawy tworzenia aplikacji internetowych

3. Tworzenie aplikacji internetowych

Składniki aplikacji internetowej.

Pliki HTML

Zasoby

Pliki arkuszy stylów kaskadowych

Pliki JavaScript

Różnica między stroną WWW a aplikacją webową

Techniki budowy aplikacji internetowych

Wprowadzenie do narzędzi developerskich

Interakcja aplikacji z przeglądarką

- Narzędzia developerskie dostępne w przeglądarkach

- Zewnętrzne narzędzia developerskie

-

4. Język programowania JavaScript

Wprowadzenie do Javascript

Wartości, typy i operatory

Struktura programu JavaScript – podstawy

Wyrażenia

Zmienne i przypisania

Instrukcje i pętle

Obiekty

Tablice

Funkcje

Korzystanie z testów jednostkowych w języku JavaScript

dni 3
HTML część 2 / CSS3 i JS

5. HTML – część 2

Dokumenty w HTML

- Co to jest DOM?

Formularze HTML

Odczytywanie danych z formularzy

Weryfikacja danych wejściowych formularza HTML

Zapisywanie danych z formularzy

Łączenie HTML i JavaScript w aplikacjach internetowych

Kontrolowanie i obsługa zdarzeń HTML za pomocą JavaScript

Modyfikowanie DOM za pomocą JavaScript

-

5. Stylowanie aplikacji za pomocą CSS3 i JavaScript

- Podstawy kaskadowych arkuszy stylów (CSS3)

Dodawanie arkusza stylów do aplikacji

Selektory CSS

Stylizacja elementów za pomocą CSS

Dodawanie stylów dynamicznych do elementów

Właściwości CSS

Model pudełkowy CSS

Prefiksy dostawców

Media Queries

Wielo-kolumnowość

Modyfikowanie stylów za pomocą JavaScript

dni 4
JavaScript API / Zaawansowany JavaScript

7. Przegląd JavaScript API

- Przegląd interfejsów API w JavaScript

- Prasowanie i sprawdzanie poprawności danych

Kodowanie adresów URL

Łańcuchy znaków

Data i czas

Wyrażenia regularne

Tablice i kolekcje JavaScript

Obiektowość w JavaScript

- Na czym polega programowanie obiektowe

Obiekty i klasy

Hermetyzacja

Przetwarzanie danych w aplikacji Javascript

Struktury danych – Obiekty, Mapy i Tablice

Wprowadzenie do REST

- Obiekty JSON

Parsowanie i Generowanie JSON

Ciasteczka

Lokalny i sesyjny magazyn danych

-

8. Zaawansowany JavaScript

- Funkcje JavaScript

Funkcje jako wartości

Funkcje i zakresy zmiennych

Moduły

Prototypowanie w Javascript

Przeciągnij i upuść w HTML5

Opóźnienia i interwały

HTML5 Canvas

Podstawy

Tworzenie aplikacji HTML5 Canvas

- Błędy i obsługa błędów

dni 5
Aplikacje AJAX i WebSocket / Biblioteki Javascript

9. Tworzenie dynamicznej aplikacji w oparciu o AJAX i WebSocket

- Dynamiczne dane w JavaScript

Asynchroniczny JavaScript i XML (AJAX)

Representational State Transfer (REST)

- Wprowadzenie do REST – część 2

Zasady RESTowości

- Wystawianie serwisów REST z aplikacji backendowych na przykładzie Java / JavaEE

Bezpieczeństwo AJAX

WebSocket

Tworzenie aplikacji WebSocket

-

10. Biblioteki Javascript na przykładzie JQuery

- Wykorzystanie jQuery w aplikacji JavaScript

Selektory

Manipulacje drzewa DOM

Zdarzenia

Animacje i efekty

Obsuga Ajax z JQuery

Biblioteka jQuery UI

dni 6

11. Popularne frameworki programiwstyczne

Wprowadzenie

Co to jest Framework?

Podstawowe informacje o wybranych frameworkach.

- Angular 2

- React

- Vue.js

- Oracle JET

-

12. Podsumowanie szkolenia

Test kompetencyjny

Podsumowanie

-

Zaproszenie na szkolenie „Zaawansowane programowanie aplikacji webowych za pomocą HTML5 i Javascript”

Cena od 3000 PLN netto/osobę
3000
Koszt: 3000 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.