Home > Szkolenia > Angular

Angular - 3 dni

Szkolenie IT jak zostac programistą JavaScript, programowanie w Angular
Angular
2500

Na szkolenie zapraszamy osoby, które posiadają już doświadczenie w budowaniu aplikacji internetowych. Uczestnicy powinni znać składnię JavaScript na dość dobrym poziomie. Zlecana jest również znajomość kodów HTML i CSS oraz składnia tych języków.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

dni 1
Wprowadzenie / Pierwsz aplikacja / Kluczowe elementy / Komponenty

1. Wprowadzenie do Angular

-dlaczego warto wybrać tą platformę internetową

- od AngularJS do Angular

- budowa komponentowa

- JavaScript i Angular

- TypeScript i Angular

-

2. Budowa pierwszej aplikacji Angular

- konfiguracja projektu

- konstrukcja bazowej aplikacji

- renderowanie aplikacji bazowej

- budowanie usług i komponentów

-routing aplikacji

-

3. Kluczowe elementy aplikacji

- encje

- rodzaje kompilatorów

- wstrzykiwanie zależności

- wiązania i wyrażenia szablonów

-

4. Podstawowe informacje o komponentach

5. Zaawansowane aspekty komponentów

- optymalizacje

- komunikacja m-dzy komponentami

- style w komponentach i tryby hermetyzacji

- dynamiczne renderowanie komponentów

dni 2
Usługi / Routing / Dyrektywy i strumienie / Formularze

6. Usługi

- tworzenie usług Angular

- wstrzykiwanie zależności

- usługa HttpClient

- usługi pomocnicze, udostępniania

-

7. Routing

- konfigurowanie przykładu

- definiowanie tras i ich parametrów

- trasy podrzędne i drugorzędne

- zabezpieczenie tras

- „leniwe ładowanie”

-

8. Budowanie niestandardowych dyrektyw i strumieni

-

9. Formularze

- korzystanie z szablonów formularzy

- formularze reaktywne

- niestandardowe kontrolki formularzy

dni 3
Testowanie / Środowisko produkcyjne / Kompilacja

10. Testowanie aplikacji

- narzędzia do testowania

- testy jednostkowe

- testy e2

- strategie testowania

-

11. Środowisko produkcyjne

- kompilowanie Angulara

- wybór architektury

- wdrożenie

Cena od PLN2,500/osobę
2,500
Koszt 2,500 PLN

Informacje

  • 10