Home > Szkolenia > Mikroserwisy wzorce projektowe

Mikroserwisy wzorce projektowe - 3 dni

wzorce projektowe
Mikroserwisy wzorce projektowe
2600

Szkolenie Mikroserwisy wzorce projektowe jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za tworzenie i dostarczanie oprogramowania, takich jak: programiści, architekci, managerowie…

Wzorce projektowe to sformalizowane najlepsze praktyki, które programista może wykorzystać do rozwiązywania typowych problemów podczas projektowania aplikacji lub systemu. To szablony do rozwiązywania typowych problemów w inżynierii oprogramowania. Zapewniają powtarzalne rozwiązania, które możesz zastosować w przypadku niektórych typowych problemów, z którymi się spotykasz. Wzorce projektowe nie są gotowym rozwiązaniem, kodem, klasą lub biblioteką, które można zaimportować do projektu. Stanowią ogólne rozwiązanie problemu. Każdy projekt będzie miał nieco inny sposób na jego rozwiązanie.

Forma szkolenia Mikroserwisy wzorce projektowe jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonego architekta oprogramowania z wieloletnią praktyką w branży, oraz ćwiczenia na których uczestnicy będą mieli okazję w sposób praktyczny wykorzystać uzyskaną wiedzę. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
1. Wprowadzenie / Strategie dekompozycyjne / Komunikacja międzyprocesowa / Zarządzanie transakcjami z użyciem sag / Projektowanie logiki biznesowej

1. Wprowadzenie

- Zalety i wady architektury mikroserwisowej

- Język wzorców

- Proces tworzenia i dostarczania oprogramowania

2. Strategie dekomopozycyjne

- Czym dokładnie jest architektura mikroserwisowa?

- Definiowanie architektury mikroserwisowej aplikacji

3. Komunikacja międzyprocesowa w architekturze mikroserwisowej

- Przegląd komunikacji międzyprocesowej w architekturze mikroserwisowej

- Komunikacja z użyciem wzorca synchronicznego zdalnego wywołania procedury

- Komunikacja z użyciem wzorca asynchronicznego przesyłania komunikatów

- Użycie asynchronicznego przesyłania komunikatów w celu poprawy dostępności

4. Zarządzanie transakcjami z użyciem sag

- Zarządzanie transakcjami w architekturze mikroserwisowej

- Koordynowanie sag

- Radzenie sobie z brakiem izolacji

- Projekt usługi Order Service i sagi Create Order Saga

5. Projektowanie logiki biznesowej w architekturze mikroserwisowej

- Wzorce organizacji logiki biznesowej

- Projektowanie modelu domeny z użyciem wzorca agregatu DDD

- Publikowanie zdarzeń domenowych

- Agregat Ticket

- Logika biznesowa Order Service

dni 2
Rozwijanie logiki biznesowej / Implementowanie zapytań / Wzorce zewnętrznych API / Testowanie mikroserwisów

6. Rozwijanie logiki biznesowej za pomocą pozyskiwania zdarzeń

- Wykorzystywanie wzorca pozyskiwania zdarzeń do tworzenia logiki biznesowej

- Implementowanie magazynu zdarzeń

- Łączne używanie sag i i pozyskiwania zdarzeń

7. Implementowanie zapytań w architekturze mikroserwisowej

- Tworzenie zapytań z użyciem wzorca kompozyjcji API

- Korzystanie z wzorca CQRS

- Projektowanie widoków CQRS

- Implementowanie widoku CQRS za pomocą AWS DynamoDB

8. Wzorce zewnętrznych API

- Problemy z projektowaniem zewnętrznego API

- Wzorzec bramy API

- Implementowanie bramy API

9. Testowanie mikroserwisów – I

- Strategie testowania w architekturze mikroserwisowej

- Pisanie testów jednostkowych dla usługi

dni 3
Testowanie mikroserwisów / Opracowywanie usług gotowych do produkcji / Wdrażanie mikroserwisów / Refaktoryzacja do mikroserwisów

10. Testowanie mikroserwisów – II

- Pisanie testów integracyjnych

- Tworzenie testów komponentów

- Pisanie testów end-to-end

11. Opracowywanie usług gotowych do produkcji

- Opracowywanie bezpiecznych usług

- Projektowanie konfigurowalnych usług

- Projektowanie obserwowalnych usług

- Tworzenie usług za pomocą wzorca szkieletów mikroserwisowych

12. Wdrażanie mikroserwisów

- Wdrażanie usług jako pakietów specyficznych dla języka

- Wdrażanie usług z użyciem wzorca usługi jako maszyny wirtualnej

- Wdrażanie usług za pomocą wzorca usługi jako kontenera

- Wdrażanie aplikacji FTGO za pomocą Kubernetesa

- Wdrażanie usług za pomocą wzorca wdrożenia bezserwerowego

- Wdrażanie usługi RESTful z uzyciem AWS Lambda i AWS Gateway

13. Refaktoryzacja do mikroserwisów

- Refaktoryzacja do mikroserwisów

- Strategie refaktoryzacji monolitu do mikroserwisów

- Projektowanie – w jaki sposób usługa i monolit będą wzpółpracować

- Wdrażanie nowej funkcjonalności jako usługi

- Rekonstrukcja monolitycznych rozwiązań

Cena od 2600 PLN netto/osobę
2600
Koszt: 2600 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.