Home > Szkolenia > Programowanie Oracle Application Development Framework 12c

Programowanie Oracle Application Development Framework 12c - 4 dni

Programowanie Oracle Application Development Framework 12c
Programowanie Oracle Application Development Framework 12c
3500

Na szkoleniu Programowanie Oracle Application Development Framework 12c, uczestnicy uczą się metod, które umożliwią im późniejsze szybkie i proste tworzenie aplikacje opartych na Javie. Oracle ADF to kompleksowa platforma Java EE, która upraszcza tworzenie aplikacji, oferując gotowe usługi infrastruktury oraz wizualne i deklaratywne środowisko programistyczne.

Po wprowadzeniu do Oracle ADF oraz JDeveloper uczestnicy poznają budowę modelu biznesowego za pomocą ADF Business Components. Następnie omówione zostaną sposoby tworzenia komponentów UI bazujących na danych oraz definiowanie Task Flows oraz nawigacji. Dzień pierwszy kursu zakończy się deklaratywna kastomiazacją komponentów biznesowych ADF. Kolejny dzień rozpocznie się od walidacji wprowadzanych danych, modyfikacji powiązań danych (Data Bindings) pomiędzy UI i warstwą modelu, uczestnicy zapoznają się również z dodawaniem funkcjonalności do stron, na wykorzystaniu zaawansowanych funkcjonalności Task Flow’ów i nawigacji kończąc.

W kolejnych dniach Kursancji poznają sposoby przekazywanie wartości pomiędzy komponentami UI, reagowania na Application Events. Poznają programistyczną implementację funkcjonalności usług biznesowych, implementację transakcyjności, a także zdobędą wiedzę jak mogą ponownie wykorzystywać utworzone szablony, komponenty, fragmenty  na stronach ADF. Przyszli programiśći ADF nauczą się budowania layoutu, debugowania aplikacji ADF. Po opanowaniu tych zagadnień program szkolenia przewiduje implementacja bezpieczeństwa w aplikacjach ADF na wdrażanie aplikacji ADF kończąc zakres ramowy.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenia Programowanie Oracle Application Development Framework 12c. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystają poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie do Oracle ADF / ADF Business Components / Komponenty UI / Task Flows / Kastomiazacja komponentów

1. Wprowadzenie do Oracle ADF i JDeveloper

- Architektura Oracle Fusion Middleware

- Rola ADF w stosie produktowym Oracle Fusion Middleware

- Omówienie stosu technologicznego ADF

- Wprowadzenie do JDeveloper IDE

- Twozenie aplikacji i projektów

-

2. Budowa modelu biznesowego za pomocą ADF Business Components

- O ADF Business Components

- Tworzenie encji i asocjacji z tabel bazodanowych

- Tworzenie view objects i view links

- Definiowanie relacji master-detail pomiędzy view object'ami

- Tworzenie mudułów aplikacyjnych

- Testowanie applikacji

- Refactoring komponentów biznesowych

-

3. Tworzenie komponentów UI bazujących na danych

- Technologie dynamicznych stron webowych

- Wprowadzenie do JavaServer Faces

- Architektura komponentów JSF

- Standardowe komponenty JSF

- Omówienie ADF Faces rich client components

- Tworzenie stron JSF

- Umieszczanie komponentów bazujących na danych (data-bound components) na stronach JSF

-

4. Definiowanie Task Flows oraz nawigacji

- Rozszerzenia kontrolera ADF w stosunku do kontrolera JSF

- Tworzenie task flows

- Omówienie komponentów nawigacyjnych ADF Faces

-

5. Deklaratywna kastomiazacja komponentów biznesowych ADF

- Edycja komponentów biznesowych

- Modyfikacja domyslnych zachowań obiektów encji, view object'ów i modułów aplikacyjnych

- Tworzenie lists of values (LOVs)

- Tworzenie zagnieżdżonych modułów aplikacyjnych

dni 2
Walidacja danych / Data Bindings / Dodawanie funkcjonalności do stron / Zaawansowane funkcjonalności Task Flow'ów

6. Walidacja wprowadzanych danych

- Rodzaje i sposoby walidacji - walidacja w bazie danych, w warstwie modelu, w warstwie UI

- Uruchamianie mechanizmu walidacji

- Błędy walidacji

- Wyrażenia Groovy w procesie walidacji

- Internationalizacja komunikatów

-

7. Modyfikacja powiązań danych (Data Bindings) pomiędzy UI i warstwą modelu

- Omówienie warstwy modelu Oracle ADF

- Tworzenie i wykorzystanie ADF data controls

- Omówienie expression Language (EL) i data binding

- Tworzenie i edycja data bindings

- Weryfikacja obiektów data binding i plików metadanych

-

8. Dodawanie funkcjonalności do stron

- Wykorzystanie list wartości (LOV) na stronach

- Prezentacja danych tabelarycznych na tabelach ADF

- Prezentacja danych hierarchicznych na drzewach (trees)

- Definiowanie i wykorzystanie search forms

- Prezentacja danych w formie graficznej

- Tworzenie i konfiguracja backing beans

-

9. Wykorzystanie zaawansowanych funkcjonalności Task Flow'ów i nawigacji

- Tworzenie bounded i unbounded task flows

- Tworzenie router'ów do obsługi nawigacji warunkowej

- Wywoływanie metod i innych task flow'ów

- Tworzenie menu i paneli nawigacyjnych

- Definiowanie breadcrumb'ów i train'ów

- Tworzenie i wykorzystanie page fragment'ów

- Dodawanie bounded task flow'ów jako regionów

dni 3
Przekazywanie wartości / Application Events / Funkcjonalności usług biznesowych / Transakcyjność / Reużywalność

10. Przekazywanie wartości pomiędzy komponentami UI

- Prawidłowe definiowanie modelu w celu ograniczenia konieczności przekazywania wartości

- Tworzenie managed bean'ów w celu przechowywania wartości

- Składowanie wartości w atrybutach pamięciowych

- Przekazywanie wartości przy użyciu parametrów

-

11. Reagowanie na Application Events

- Omówienie faz cyklu życia JSF i ADF

- Implementacja partial page rendering (PPR)

- Praca z value change event listeners

- Praca z action event listeners

- Wykorzystanie dodatkowych zdarzeń serwera ADF Faces

-

12. Programistyczna implementacja funkcjonalności usług biznesowych

- Kiedy dodajemy własny kod w warstwie usług biznesowych

- Przegląd hierarchii klas framework'a

- Generowanie klas Java dla komponentów biznesowych

- Przeciążanie metod klas

- Implementacja modyfikacji programistycznych w warstwie modelu

- Dodawanie metod usługowych do modułu aplikacyjnego

- Wywoływanie API klienta komponentów biznesowych

- Programistyczny dostęp do powiązań (bindings)

-

13. Implementacja transakcyjności

- Transakcyjność w ADF BC

- Kontrola transakcji w task flow'ach

- Wspóldzielenie data controls

- Obsługa wyjątków związanych z transakcyjnością

- Definiowanie odpowiedzi na przycisk Back

-

14. Reużywalność na stronach ADF

- Projektowanie stron pod kątem reużywalności

- Tworzenie i wykorzystanie szablonów stron

- Tworzenie i użycie fragmentów stron

- Pakowanie komponentów reuzywalnych w biblioteki

dni 4
Budowa layoutu / Debugowanie aplikacji ADF / Bezpieczeństwo / Wdrażanie aplikacji ADF

15. Budowa layoutu

- Definiowanie i wykorzystanie facet'ów

- Definiowanie i użycie złożonych komponentów layoutu

- Definiowanie i użycie dynamicznych form layoutu

- Kastomizowanie wyglądu poprzez zastodswoanie skórek ADF faces

16. Debugowanie aplikacji ADF

- Techniki troubleshooting'u

- Konfigurowanie logowania i diagnostyka

- Debugowanie usług biznesowych przy pomocy testera modelu (Oracle ADF Model Tester)

- Debugowanie aplikacji w JDeveloperze

- Tworzenie testów regresynych prz pomocy JUnit

17. Implementacja bezpieczeństwa w aplikacjach ADF

- Korzyści z zabezpieczania aplikacji webowych

- Omówienie ADF security framework

- Implementacja ADF security

- Umożliwianie użytkownikom dostępu do zasobów

- Implementacja strony logowania

- Uzyskiwanie dostępu do informacji dotyczących bezpieczeństwa w sposób programistyczny

- Implementacja zabezpieczeń aplikacji przy pomocy Expression Language

18. Wdrażanie aplikacji ADF

- Omówienie kroków wdrażania

- Tworzenie profili deploymentu i konfigurowanie opcji deploymentu

- Modyfikowanie context root'a aplikacji

- Wdrażanie aplikacji z JDevelopera

- Deployment za pomocą ojdeploy

Cena od 3500 PLN netto/osobę
3500
Koszt: 3500 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.