Home > Szkolenia > Szkolenie Vue.js – tworzenie aplikacji od podstaw

Szkolenie Vue.js – tworzenie aplikacji od podstaw - 3 dni

Szkolenie IT jak zostac programistą JavaScript, programowanie w Vue.js
Szkolenie Vue.js – tworzenie aplikacji od podstaw
1850

Vue.js to biblioteka JavaScript, która pomaga tworzyć bogate, responsywne interfejsy użytkownika do wyświetlania i edytowania, z przejrzystym podstawowym modelem danych. Za każdym razem, gdy sekcje interfejsu użytkownika, które aktualizują się dynamicznie (np. Zmieniają się w zależności od działań użytkownika lub gdy zmienia się zewnętrzne źródło danych), Vue.js pomaga we wdrożeniu go w prostszy i łatwiejszy sposób. Proponujemy również  szkolenia z innych blibliotek i frameworków  JavaScript takich jak: Angular, React, Knockout.

Szkolenie Vue.js – tworzenie aplikacji od podstaw, rozpocznie się od wprowadzenia i przybliżenia istoty samej biblioteki. Następnie Uczestnicy przygotują środowisko programistyczne i uruchomią bibliotekę Vue.js. Omówione zostaną zagadniania związane z widok i model widoku, formularze i pola, dyrektywy warunkowe, pętle i listy. Następnie Kursanci przejdą do tematów związanych ze stosowaniem komponentów i trasowania, efektów przejść i animacji. Po przejściu tych punktów programu Uczestnicy przejdą do zagadnień zaawansowanych takich jak rozszerzanie Vue.js, modelowania danych, komunikacji z serwerem. Oczywiście nie może również zabraknąć testów, które zakończą Kurs.

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane zagadnienia, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas Szkolenie Vue.js – tworzenie aplikacji od podstaw. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystują poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platformą e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Wprowadzenie / Środowisko / Instancje / Widoki i Modele / Formularze

1. Wprowadzenie

- Vue.js vs Angular

- kiedy wybieramy Vue.js?

-

2. Przypomnienie zaawansowanych zagadnień Java Script

- Wprowadzenie do modularności

- Zrozumienie „let” i „const”

- Funkcje strzałek

- Eksporty i importy

- Obektowość w JS

- Klasy, właściwości i metody

- Operator Spread i Rest

- Destrukturyzacja

- Typy referencyjne i pierwotne (prymitywy)

- Tablice (arrays) w JS

- JavaScript nowej generacji - podsumowanie

-

3. Podstawy Vue.js

- Środowisko developerskie

- Instancja Vue

- Nasza pierwsza aplikacja

- Cykl życia Vue

- Wyświetlanie produktu

- Filtry wyjścia

4. Widok i model widoku

- dodawanie interaktywności do naszej aplikacji

5. Formularze i pola

- stosowanie powiązań v-model

- powiazania wartości

- prezentacja modyfikatorów

dni 2
Dyrektywy / Komponenty / Trasowanie / Animacje

6. Dyrektywy warunkowe, petle i listy

-

7.Stosowanie komponentów

- czym są komponenty

- zależności w komponentach

- właściwość props w przekazie danych

- definiowanie szablonu komponentu

- stosowanie zdarzeń niestandardowych

-

8. Zaawansowane zastosowanie komponentów i trasowanie

- jak stosować gniazda

- zasięg gniazd

- tworzenie aplikacji z komponentami dynamicznymi

- tworzenie komponentów asynchronicznych

- konwersja aplikacji z użyciem Vue - CLI

- stosowanie tras

-

9. Efekty przejść i animacji

-

10. Rozszerzanie Vue

- wstawki globalne

- globalne dyrektywy niestandardowe z modyfikatorami, wartościami i argumentami

- funkcje renderujące i JSX

dni 3
Rozszerzenie Vue / Modelowanie danych / Komunikacja z serwerem / Testowania

11. Modelowanie danych

- biblioteka Vuex - do czego możemy jej użyć?

- stan i modyfikacje w bibliotece

- akcesory get i akcje

- dodawanie Vuex do aplikacji Vue-CLI

- metody pomocnicze

- prezentacja modułów

-

12. Komunikacja z serwerem

- renderowanie po stronie serwera

- wprowadzenie do Nuxt.js

- komunikacja z serwerem na przykładzie Firebase i VuexFire

-

13. Testowanie

- tworzenie przypadków testowych

- ciągła integracja, dostarczanie i wdrażanie

- rodzaje testów

- przygotowywanie środowiska

- opracowanie przypadku testowego z użyciem vue-test-utils

- testowanie komponentów

- konfiguracja debuggera Chrome

Cena od 1850 PLN netto/osobę
1850
Koszt: 1850 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.