Home > Szkolenia > Wprowadzenie do Vue.js

Wprowadzenie do Vue.js - 3 dni

Szkolenie IT jak zostac programistą JavaScript, programowanie w Vue.js
Wprowadzenie do Vue.js
2500

Szkolenie skierowane jest do developerów, którzy posiadają juz doświadczenie w programowaniu w Javascript, HTML i CSS.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

dni 1
Wprowadzenie / Środowisko / Instancje / Widoki i Modele / Formularze

1. Wprowadzenie

- Vue.js vs Angular

- kiedy wybieramy Vue.js?

-

2. Przypomnienie zaawansowanych zagadnień Java Script

- Wprowadzenie do modularności

- Zrozumienie „let” i „const”

- Funkcje strzałek

- Eksporty i importy

- Obektowość w JS

- Klasy, właściwości i metody

- Operator Spread i Rest

- Destrukturyzacja

- Typy referencyjne i pierwotne (prymitywy)

- Tablice (arrays) w JS

- JavaScript nowej generacji - podsumowanie

-

3. Podstawy Vue.js

- Środowisko developerskie

- Instancja Vue

- Nasza pierwsza aplikacja

- Cykl życia Vue

- Wyświetlanie produktu

- Filtry wyjścia

4. Widok i model widoku

- dodawanie interaktywności do naszej aplikacji

5. Formularze i pola

- stosowanie powiązań v-model

- powiazania wartości

- prezentacja modyfikatorów

dni 2
Dyrektywy / Komponenty / Trasowanie / Animacje

6. Dyrektywy warunkowe, petle i listy

-

7.Stosowanie komponentów

- czym są komponenty

- zależności w komponentach

- właściwość props w przekazie danych

- definiowanie szablonu komponentu

- stosowanie zdarzeń niestandardowych

-

8. Zaawansowane zastosowanie komponentów i trasowanie

- jak stosować gniazda

- zasięg gniazd

- tworzenie aplikacji z komponentami dynamicznymi

- tworzenie komponentów asynchronicznych

- konwersja aplikacji z użyciem Vue - CLI

- stosowanie tras

-

9. Efekty przejść i animacji

-

10. Rozszerzanie Vue

- wstawki globalne

- globalne dyrektywy niestandardowe z modyfikatorami, wartościami i argumentami

- funkcje renderujące i JSX

dni 3
Rozszerzenie Vue / Modelowanie danych / Komunikacja z serwerem / Testowania

11. Modelowanie danych

- biblioteka Vuex - do czego możemy jej użyć?

- stan i modyfikacje w bibliotece

- akcesory get i akcje

- dodawanie Vuex do aplikacji Vue-CLI

- metody pomocnicze

- prezentacja modułów

-

12. Komunikacja z serwerem

- renderowanie po stronie serwera

- wprowadzenie do Nuxt.js

- komunikacja z serwerem na przykładzie Firebase i VuexFire

-

13. Testowanie

- tworzenie przypadków testowych

- ciągła integracja, dostarczanie i wdrażanie

- rodzaje testów

- przygotowywanie środowiska

- opracowanie przypadku testowego z użyciem vue-test-utils

- testowanie komponentów

- konfiguracja debuggera Chrome

Cena od PLN2,500/osobę
2,500
Koszt 2,500 PLN

Informacje

  • 10