Home > Szkolenia > Zaawansowana administracja PostgreSQL

Zaawansowana administracja PostgreSQL - 3 dni

zaawansowana administracja postgreSQL
Zaawansowana administracja PostgreSQL
2600

Najbliższy termin szkolenia: 17 – 19.04.2024

Szkolenie Zaawansowana administracja PostgreSQL przygotowuje administratorów baz danych do sprawnego zarządzania dużymi bazami danych i związanym z nimi wymaganiami bezpieczeństwa. Wymaga od uczestników biegłości w regularnych funkcjach Postgres DBA. Zdecydowanie zalecamy odbycie kursu „Podstawy administracji PostgreSQL” przed rozpoczęciem szkolenia zaawansowanego.

Uczestnik szkolenia Zaawansowana administracja PostgreSQL zostanie wprowadzony w zaawansowane zagadnienia związane z zarządzaniem bazą danych PostgreSQL. Po wprowadzeniu polegającym na przypomnieniu i usystematyzowaniu informacji dotyczących architektury systemu, Uczestnicy przejdą do zaawansowanego tuningu bazy danych oraz SQL’a. Po opanowaniu tych umiejętności  Kursanci zapoznają się z koncepcją replikacji. Następnie, zgodnie z programem, przedstawione zostaną narzedzi PostgreSQL takie jak: BART, BARMAN, PGBACKREST, PGBADGER. Na zaawansowanym szkoleniu nie może zabrakać również przepracowania puli połączeń oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem. Kursanci przepracują również zagadnienia związane z PostgreSQL oraz Dockerem, migracją bazy danych oraz PostgreSQL’em w chmurze…

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenia Zaawansowana administracja PostgreSQL. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystają poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Dzień 1: Architektura systemu PostgreSQL / Architektura warstwy przechowywania danych / Tuning bazy danych oraz SQL

1. Architektura systemu PostgreSQL

Wprowadzenie

Architektura fizyczna

• Schemat folderów klastra

Architektura Logiczna

• Architektura procesu

• Architektura pamięci

Obsługa sesji użytkownika w PostgreSQL

• Cykl przetwarzania zapytań

-

2. Architektura warstwy przechowywania danych

Architektura składowania danych w PostgreSQL

Struktura strony w PostgreSQL

Model MVVC

Architektura mechanizmu WAL

Zawartość katalogu podstawowego w tym _vm,_fsm i Toast Table

Administrowanie zawartością PG_DATA

Katalogi systemowe - wykorzystanie w zakresie zaawansowanej administracji

-

3. Zaawansowany tuning bazy danych

Dostrajanie wydajności – przegląd

Monitorowanie wydajności za pomocą PEM

Technika A-Tuning

Sprzęt i System operacyjny

Dostrajanie parametrów serwera

• Połączenia klienckie

• Zużycie zasobów

• Dostrajanie parametrów WAL

• Optymalizacja parametrów zapytań

• Raportowanie i logowanie

• Dostrajanie Autovacuum

-

4. Tuning SQL

Procesowanie zapytań

• Plan wykonywania zapytań

• Statystyki i zachowanie Optymalizatora

• Restrukturyzacja instrukcji SQL

Generowanie planów zapytań

• Generowanie planów zapytań za pomocą EXPLAIN

• Analiza planów z wykorzystaniem EXPLAIN ANALYZE

Typowe problemy z wydajnością zapytań

Kolejne kroki w tuningu SQL

Identyfikacja zbyt wolnych zapytań

Rola indeksów w optymalizacji planów zapytań

• Rola indeksów w przyspieszaniu zapytań

• Przegląd rodzajów indeksów

• Optymalizacja indeksów

• Indeksy złożone

• Wyszukiwanie przybliżone

• Kiedy nie korzystać z indeksu?

-

dni 2
Dzień 2: Replikacja PostgreSQL / Narzędzia PostgreSQL / Pula połączeń / Bezpieczeństwo

5. Replikacja w PostgreSQL

Koncepcja replikacji

• Dlaczego w wypadku baz równoważenie obciążeń jest trudne?

• Przegląd dostępnych rozwiazań

Replikacja danych w PostgreSQL

• Kopia fizyczna a Replikacja

• Fizyczna kopia zapasowa bazy danych - przypomnienie

• Opcje Replikacji w PostgreSQL

Log-Shipping

• Architektura Log-Shipping

• Konfiguracja replikacji przy użyciu archiwum

• Przygotowanie serwera głównego

• Konfiguracja autentykacji

• Wykonanie pełnej kopii zapasowej serwera głównego

• Konfiguracja Standby Server

Hot Streaming

• Architektura Hot Streaming

• Konfiguracja replikacji strumieniowej

• Przygotowanie serwera głównego

• Konfiguracja synchronicznej replikacji strumieniowej

• Konfiguracja autentykacji

• Konfiguracja Standby Server

• Wykonanie pełnej kopii zapasowej serwera głównego

• Monitoring Hot Standby

• Replikacja synchroniczna

• Funkcje Recovery Control

Replikacja logiczna

• Architektura Replikacji logicznej

• Konfiguracja replikacji licznej

REPMGR

-

6. Narzędzia PostgreSQL

BART(konfiguracja oraz testy)

BARMAN (konfiguracja oraz testy)

PGBACKREST

PGBADGER

-

7. Pula połączeń - PG-POOL

Pula połączeń - przegląd

pgpool – charakterystyka

Replikacja

Load balance

Ograniczanie przekraczania połączeń

Automatyczne przełączanie awaryjne

pgpool II – Instalacja i konfiguracja

Konfiguracja pcp.conf, pgpool.conf

Konfigurowanie pool_hba.conf w celu uwierzytelniania klienta (HBA)

Start/Stop pgpool

-

8. Bezpieczeństwo

Konfiguracja SSL

Centrum bezpieczeństwa internetowego PostgreSQL Benchmarking

Row Security

Opcje szyfrowania

-

dni 3
Dzień 3: Konteneryzacja PostgreSQL / Migracja bazy danych / PostgreSQL w chmurze / Działania zaawansowane

9. PostgreSQL i Docker

Obciążenia i kontenery

Orkiestracja i Kubernetes

Podstawy kontenerów z Dockerem

Instalacja Docker'a na Linux

Obrazy i kontenery

Rejestr Docker i repozytoria obrazów

Voluminy Docker'a

Docker i PostgreSQL

Wprowadzenie do Kubernetes

Węzły główne i robocze

Zasoby

-

10. PostgreSQL w chmurze

Amazon

Microsoft

Google

-

11. Migracja bazy danych

DBLinki z Oracle do PostgreSQL

DBLinki z PostgreSQL do Oracle

Database linki pomiędzy różnymi bazami danych

Migracja bazy danych Oracle do PostgreSQ przy wykorzystaniu ora2pg.

-

12. Działania zaawansowane

Obsługa problemów związanych z uszkodzeniem danych

Zaawansowana obsługa blokad

Kastomizacja PostgreSQL poprzez budowę Rozszerzeń (PostgreSQL Extensions)

Cena od 2600 PLN netto/osobę
2600
Koszt: 2600 PLN

Jest to cena netto

Podana cena jest ceną netto. Do podanej kwoty należy doliczyć 23% VAT.

Voucher na szkolenia 2024/ 2025!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2025 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.