Home > Szkolenia > Zaawansowana administracja PostgreSQL

Zaawansowana administracja PostgreSQL - 3 dni

zaawansowana administracja postgreSQL
Zaawansowana administracja PostgreSQL
2500

Szkolenie Zaawansowana administracja PostgreSQL przygotowuje administratorów baz danych do sprawnego zarządzania dużymi bazami danych i związanym z nimi wymaganiami bezpieczeństwa. Wymaga od uczestników biegłości w regularnych funkcjach Postgres DBA. Zdecydowanie zalecamy odbycie kursu „Podstawy administracji PostgreSQL” przed rozpoczęciem szkolenia zaawansowanego.

Uczestnik szkolenia Zaawansowana administracja PostgreSQL zostanie wprowadzony w zaawansowane zagadnienia związane z zarządzaniem bazą danych PostgreSQL. Po wprowadzeniu polegającym na przypomnieniu i usystematyzowaniu informacji dotyczących architektury systemu, Uczestnicy przejdą do zaawansowanego tuningu bazy danych oraz SQL’a. Po opanowaniu tych umiejętności  Kursanci zapoznają się z koncepcją replikacji. Następnie, zgodnie z programem, przedstawione zostaną narzedzi PostgreSQL takie jak: BART, BARMAN, PGBACKREST, PGBADGER. Na zaawansowanym szkoleniu nie może zabrakać również przepracowania puli połączeń oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem. Kursanci przepracują również zagadnienia związane z PostgreSQL oraz Dockerem, migracją bazy danych oraz PostgreSQL’em w chmurze…

W tym krótkim wstępie przedstawiliśmy tylko wybrane tematy, które zostaną poruszone na wykładach i warsztatach trwających podczas szkolenia Zaawansowana administracja PostgreSQL. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem zamieszczonym poniżej.

Forma szkoleń jest zbalansowana i obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnią praktyką w branży programistycznej, oraz ćwiczenia na których uczestnicy wykorzystają poznaną wiedzę w sposób praktyczny. Trener jest w stałym kontakcie z Uczestnikiem aby wspierać go w przypadku problemów w wykonywaniu zadania.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

Jeżeli poszukujesz pracy  zapraszamy do przesłania swojego CV więcej

dni 1
Dzień 1: Architektura systemu PostgreSQL / Tuning bazy danych oraz SQL / Koncepcja replikacji

1. Architektura systemu PostgreSQL

Opis architektury

Architektura pamięci

Architektura procesu

Jak nawiązywane jest połączenie w PostgreSQL

Procesowanie wyrażeń

-

2. Zaawansowany tuning bazy danych

Dostrajanie wydajności – przegląd

Monitorowanie wydajności za pomocą PEM

Technika A-Tuning

System Operacyjny

Dostrajanie parametrów serwera

Parametry pamięci

Parametry plików tymczasowych

Parametry WAL

-

3. Tuning SQL

Procesowanie wyrażeń

Typowe problemy z wydajnością zapytań

Cele tuningowania SQL

Kolejne kroki w tuningu SQL

Identyfikacja zbyt wolnych zapytań

Plan wykonywania zapytań

Statystyki i zachowanie Optymalizatora

Restrukturyzacja instrukcji SQL

Indexy

Ostateczy plan wykonywania zapytań

-

4. Koncepcja replikacji

Replikacja danych

Replikacja danych w PostgreSQL

Architektura Log-Shipping

Architektura Hot Streaming

Konfiguracja replikacji przy użyciu archiwum

Konfiguracja replikacji strumieniowej

Przygotowanie serwera głównego

Konfiguracja synchronicznej replikacji strumieniowej

Konfiguracja autentykacji

Wykonanie pełnej kopii zapasowej serwera głównego

Konfiguracja Standby Server

Monitoring Hot Standby

Funkcje Recovery Control

Replikacja logiczna

REPMGR

Fragmentacja bazy danych

dni 2
Dzień 2: Narzędzia PostgreSQL / Pula połączeń / Bezpieczeństwo / PostgreSQL i Docker

5. Narzędzia PostgreSQL

BART(konfiguracja oraz testy)

BARMAN (konfiguracja oraz testy)

PGBACKREST

PGBADGER

-

6. Pula połączeń - PG-POOL

Pula połączeń - przegląd

pgpool – charakterystyka

Replikacja

Load balance

Ograniczanie przekraczania połączeń

Automatyczne przełączanie awaryjne

pgpool II – Instalacja i konfiguracja

Konfiguracja pcp.conf, pgpool.conf

Konfigurowanie pool_hba.conf w celu uwierzytelniania klienta (HBA)

Start/Stop pgpool

-

7. Bezpieczeństwo

Konfiguracja SSL

Centrum bezpieczeństwa internetowego PostgreSQL Benchmarking

Row Security

Opcje szyfrowania

-

8. PostgreSQL i Docker

Obciążenia i kontenery

Orkiestracja i Kubernetes

Podstawy kontenerów z Dockerem

Instalacja Docker'a na Linux

Obrazy i kontenery

Rejestr Docker i repozytoria obrazów

Voluminy Docker'a

Docker i PostgreSQL

Wprowadzenie do Kubernetes

Węzły główne i robocze

Zasoby

dni 3
Dzień 3: Migracja bazy danych / PostgreSQL w chmurze / Działania zaawansowane

9. Migracja bazy danych

DBLinki z Oracle do PostgreSQL

DBLinki z PostgreSQL do Oracle

Database linki pomiędzy różnymi bazami danych

Migracja bazy danych Oracle do PostgreSQ przy wykorzystaniu ora2pg.

-

10. PostgreSQL w chmurze

Amazon

Microsoft

Google

-

11. Działania zaawansowane

Obsługa problemów związanych z uszkodzeniem danych

Zaawansowana obsługa blokad

Extensive coverage on extension creations

Advanced data directory content discussion and administration.

Zaawansowana administracja w zakresie zawartości katalogu danych

Cena od PLN2,500/osobę
2,500
Koszt 2,500 PLN

Cena

Podana cena jest ceną, która stanowi całość kosztów ponoszonych przez Uczestnika.

Ważne w przypadku firm: Jest to kwota brutto, czyli zawiera już podatek VAT.

Voucher na szkolenia 2023 / 2024!

Oferujemy możliwość zakupu voucherów szkoleniowych.

Kup VOUCHER teraz i wykorzystaj do końca 2024 r.!

Cena szkolenia zawiera

W przypadku szkoleń zdalnych:

  • Materiały szkoleniowe
  • Certyfikat PL / EN

Forma szkolenia

Stawiamy na bezpieczeństwo Uczestników i Trenerów dlatego też, ze względów bezpieczeństwa, preferujemy obecnie szkolenia w formie on-line na  żywo z trenerem.

Wielkość grupy

Szkolenia organizowane są w grupach już od 5 osób.  Kameralna atmosfera sprzyja przyswajaniu wiedzy oraz ułatwia kontakt z Prowadzącym.