Home > Szkolenia > Programowanie z użyciem Knockout.js

Programowanie z użyciem Knockout.js - 2 dni

Szkolenie IT Programowanie w JavaScript Knockout.js
Programowanie z użyciem Knockout.js
1600

Szkolenie skierowane jest do developerów, którzy posiadają juz doświadczenie w programowaniu w Javascript, HTML i CSS.

Przydatne informacje związane z platforma e-learningową znajdziesz tutaj.

dni 1
Wprowadzenie / Observables / Wiązania deklaratywne

1. Wprowadzenie

- Czym jest Knockout.js?

- Przygotowanie środowiska programistycznego

- Instalacja i uruchomienie Knockout.js

- Fundamenty knockout:

-- Zmienne obserwowalne i śledzenie zależności

-- Powiązania deklaratywne

-- Szablony

-

2. Observables

- Koncepcja MVVM

- Model w Knockout.js

- Czym jest Observable

- Podstawy zmiennych obserwowalnych

- Wiązania deklaratywne w skrócie

- Tablicowe zmienne obserwowalne

- Observable wyliczane

-- Read-only

-- Modyfikowalne , wyliczane zmienne obserwowalne

-- Jak działa śledzenie zależności

-- "Czyste" zmienne wyliczane

-

3. Wiązania deklaratywne

- Wiązania deklaratywne (bindingi) i ich rodzaje

- Praca z wiązaniami tekstu i wyglądu

-- Wiazania typu visible i hidden

-- Wiązania tekstowe

-- Wiązania elementów DOM i ich atrybutów

-- Wiazania dotyczące look & feel

- Sterowanie przetwatrzaniem HTML

-- Sterowanie przepływem

-- Wiązania komponentów

-- Wiązania zdarzeń

- Przetwarzanie formularzy

-- Rodzaje wiązań

-- Składnia wiązań do pól formularzy

-- Praca z wiązaniami do kontrolek na formularzach

- Wiazania na poziomie szablonów

dni 2
Tworzenie własnych wiazań / Komponenty / Zagadnienia zaawansowane

4. Tworzenie własnych wiazań

- Budowa kastomowego wiazania

- Rejestracja wiązania

- Kontrolowanie wiązaniań podrzędnych

- Elemnty wirtualne we wiązaniach

- Niestandardowa logika usuwania wiązań

-

5. Komponenty

- Koncepcja komponentu w Knockout.js

- Definiowanie i rejestracja komponentów niestandardowych

- Wiżaznia do komponentów

- Niestandardowe elementy HTML

-

6. Zagadnienia zaawansowane

- Współpraca z jQuery przy obsłudze JSON

- Extendowanie zmiennych obserwowalnych

- Odroczone aktualizacje

- Dodawanie funkcji niestandardowych za pomocą „fn”

- Obsługa błędów

- Testowanie aplikacji i testy jednostkowe

- Automatyczne mapowanie zmiennych

- Wspołpraca z RequireJS

- KnockoutJS we frameworkach JS

-

7. Podsumowanie i wnioski

Cena od PLN1,600/osobę
1,600
Koszt 1,600 PLN

Informacje

  • 10